Strakonice nemají kvůli neplatnosti komunálních voleb zastupitelstvo, a tím pádem také nemají schválený rozpočet na rok 2019.

Podle všeho zvednou ruku pro tzv. jednu dvanáctinu schváleného rozpočtu, tedy peněz na rok 2018. Ten byl necelých cca 566 milionů korun. Pokud radní odhlasují zmíněnou jednu dvanáctinu, budou mít na každý měsíc cca 47 milionů korun. „Vše bude pokračovat normálně a pojedou akce, které již byly schváleny. Omezení platí pouze pro záměry, pro které je nutný souhlas zastupitelů, například žádost o dotace na rekonstrukci šaten plaveckého stadionu. Ale například rekonstrukce kulturního domu začít může,“ řekl vedoucí finančního odboru Jitka Šochmanová.

Jednu dvanáctinu rozpočtu budou také dostávat příspěvkové organizace města. Tento stav potrvá až do opakovaných voleb, potažmo ustavujícího zastupitelstva.

Rozpočtové provizorium
Představuje skutečnost, kdy rozdělování peněz bude až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na základě předešlého roku. Konkrétně se na každý měsíc uvolní jedna dvanáctina posledního schváleného rozpočtu. V případě Strakonic, které čekají nové opakované volby do MZ (pokud Ústavní soud nezruší výrok krajského senátu o neplatnosti voleb ve Strakonicích), může fungovat rozpočtové provizorium i několik měsíců.