Policisté současně s vyšetřováním přijali preventivní opatření, kdy policejní hlídky společně se strážníky městské policie monitorují pohyb u základních škol, v ranních i odpoledních hodinách, aby se děti cítily v těchto místech bezpečně Už nyní mohou ale konstatovat, že není důvod k panice.

"Tento případ byl pro nás impulzem, abychom naše preventivní přednášky na školách zaměřili právě tímto směrem," uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Preventistky Policie ČR a Městské policie Strakonice, Jaromíra Nováková a Jaroslava Krejčová, s žáky 4. a 5. tříd besedovaly na téma, jak postupovat, v případě setkání s cizí osobou, která se „divně“ chová. Jak se při setkání s takovou osobou zachovat, komu a jakým způsobem událost oznámit, kdo situaci vyhodnotí a kdo se jí bude nadále zabývat.

Děti se při besedě s preventistkami aktivně zapojovaly, kdy svými odpověďmi na otázky našly samy nenásilně správný postup. Závěrem dokázaly říci a odůvodnit, jak v takových případech postupovat, například aby informace o cizím člověku nebyly zkreslené, chování a jednání cizí osoby bylo přesně označené, správně nazvané, důležité informace včas předané odpovědné osobě a další.

"Zároveň se seznámily s tím, co je pro policii v případě objasňování případů důležité, například pravdivé svědectví, popis pachatele, přesný popis události, včasnost oznámení a především nemístnost sdělování informací a komentářů na sociálních sítích, či popis události," dodala Jaromíra Nováková.