Na akci byla pozvána celá řada vzácných hostů, kteří i pronesli pár slova k dané tématice. Ředitel úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Strakonice Ladislav Havel celým podvečerem provázel a připomněl důležitost domácí péče i její přínos pro společnost. Předsedkyně Oblastního spolku ČČH Helena Linhartová Mocová zavzpomínala na samotné začátky. „Nyní se zdá, že vznik domácí péče byla snadná záležitost. Opak je pravdou. Bylo to velmi těžké, vždyť tehdy naše pracovnice chodily za pacienty pěšky, na kole, nebo na babetě. Dnes mají služební vozy a špičkové vybavení i znalosti,“ řekla mimo jiné.

Tomáš Vrtiš v písecké restauraci La Varenne
Restaurace Čezeta ve Strakonicích zavřela. Talentovaný kuchař přišel o život

Svoje uznání ČČK přednesl také starosta Břetislav Hrdlička. „Český červený kříž je jediná organizace, která má opravdový smysl. Přežila kapitalismus, socialismu a nyní opět přežívá kapitalismus. Je vidět, že tahle práce není o politice, ale o lidech.“

Ředitel nemocnice Tomáš Fiala poděkoval za skvělou spolupráci, ocenil znalosti pracovnic domácí péče a předal květiny Heleně Linhartové Mocové a emeritní ředitelce Domácí péče ČČK Strakonice Marii Kadochové. Hlavní sestra nemocnice Edita Klavíková seznámila přítomné s tím, jak řešit péči o pacienty po jejich propuštění z nemocnice.

O hudební zpestření se postarali zpěváci PUK Gymnázia Strakonice (Pěvecké Uskupení Kantorů pod vedením sbormistryně Marcely Mikové) a saxofonistky Nicole Jandová a Edita Kovářová ze ZUŠ Strakonice pod vedením Miroslava Lukeše. Občerstvení připravila Euroškola Strakonice.

Co je domácí péče?

Jde o komplexní ošetřovatelskou péči o pacienta v jeho vlastním domácím prostředí. Domácí péče umožňuje zkrátit dobu nutné hospitalizace a nepřerušit potřebný kontakt mezi pacientem a jeho lékařem či nemocnicí v kontinuitě léčení či doléčení. Domácí péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotní péče v ČR.

Strakonický tým sester ustálil na počtu 12, poskytují odbornou zdravotní péči v domácnostech nemocných, kde aplikují odborné úkony, zaučují pacienty či jejich rodinné příslušníky v zacházení s pomůckami a přístroji, kompenzačními pomůckami, vedou zdravotní dokumentaci.

Péče může být poskytovaná od narození po přirozený odchod z našeho světa, staráme se o pacienty po operacích, trvale či přechodně imobilní pacienty po různých úrazech či mozkových příhodách. Měsíčně ošetří okolo 300 pacientů.

Každá sestra má brašnu s pomůckami pro dané úkony včetně jednoduchých přístrojů, jako jsou tlakoměry, oxymetry, glukometry, pomůcky pro převazy, spotřební materiál. Další, již složitější přístroje, mají pro poskytování náročnější péče. Jde například o infuzní pumpy, dávkovače léků, kyslíkové oxygenerátory, zvedáky pro imobilní pacienty, chodítka, antidekubitní matrace (proti proleženinám), pomůcky na polohování pacienta.