V kategorii Policista roku 2020 obsadil první místo kriminalista Miroslav Předota, a to nejen v rámci Jihočeského kraje, ale také v rámci celé ČR. „Úspěšní jsme byli také letos. V kategorii Tým toku zvítězil v rámci Jihočeského kraje tým Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Strakonice pod vedením npor. Romana Havelce. Tým policistů si cenu převzal 5. června na slavnostním vyhlášení Ankety Policista roku 2021 v Jindřichově Hradci," řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Tým sedmnácti policistů z oddělení hospodářské kriminality pracuje pod vedením npor. Ing. Bc. Romana Havelce již řadu let a vždy patřil ke špičce mezi územními odbory, co se týče profesionality, odbornosti a především objasněnosti případů na úseku hospodářské kriminality.

Otrava ptáků

Ne jinak tomu bylo i v roce 2021, kdy objasněnost tohoto oddělení byla přes 81 %. Tito kriminalisté úspěšně vyřešili celou řadu případů, nicméně jeden z nich byl naprosto průlomový. Tomuto týmu se totiž podařilo, jako jedinému oddělení v rámci celé České republiky, objasnit případ úhynu dvou jedinců orla mořského. „Tento případ je mimo jiné významný tím, že orel mořský patří mezi zvláště chráněné, kriticky ohrožené druhy,“ říká Roman Havelec, který vede svůj tým 10 let. Zvíře, které pozře smrtelnou dávku karbofuranu, hyne v důsledku ochrnutí svalstva udušením při plném vědomí. Po pozření smrtelné dávky endrinu, který působí především na centrální nervový systém, dochází ke vzniku silných křečí, zástavě dechu a následnému kómatu. Ptáci tak velmi trpí a umírají ve velkých bolestech. „I proto úhyn těchto zvířat vyvolal velký zájem nejen mezi ornitology a ochránci životního prostředí, ale díky velkému mediálnímu zájmu také u široké veřejnosti napříč celou republikou,“ doplnil Roman Havelec.

Policejní honička na Strakonicku.
Ujížděl před policejní hlídkou. Schovaného řidiče vypátral policejní pes

Před kriminalisty tak stál nelehký úkol, dopadnout pachatele, který zvířatům způsobil takové utrpení. „Mravenčí policejní práce započala již 13. března 2019, kdy byl oznámen nález uhynulých dvou jedinců orla mořského a dvou jedinců krkavce velkého, a to v bezprostředním okolí rybníků Slatinka, Věžísko a Věžiště, v katastrálním území obce Mečíchov na okrese Strakonice,“ vzpomněl na případ další policista Martin Kovárna, který je u týmu 14 let.

Již v průběhu ohledání místa činu bylo zjištěno, že k úhynu ptáků došlo díky použité návnady s karbofuranem, který je látkou vysoce toxickou, dráždivou a nebezpečnou pro životní prostředí, způsobilou vážně ohrozit život a zdraví lidí a je zařazen mezi jedy v Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Provedenými úkony v rámci trestního řízení, a to ať již výslechy svědků, domovními prohlídkami a další důslednou operativní práci se podařilo prokázat toto protiprávní jednání již odsouzenému M. V. z Klatovska, který jako osoba samostatně výdělečně činná, jehož předmětem podnikání je chov a prodej ryb, nastražil uvedené nebezpečné látky za účelem zahubení živočichů škodících právě chovu ryb.

Usvědčen a odsouzen

Objasňování této kauzy bylo završeno v roce 2021 pravomocným rozhodnutím soudu pro zločin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a přečin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami v jednočinném souběhu s přečinem týrání zvířat.

Celému týmu se dostalo obrovského uznání za skvěle odvedenou práci.

Tento tým se vyznačuje vysokou měrou integrity a dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků na úseku vyhledávání a objasňování hospodářské trestné činnosti. Sem patří například internetové podvody, padělání peněz, životní prostředí a podobně.

Okresní soud Strakonice.
Dva muži měli vykrást osm chat. Soud je zprostil viny

Kladně jsou veřejností vnímány rovněž výsledky policistů v mimopracovních, zejména sportovních aktivitách. Někteří policisté se ve svém osobním volnu věnují výchově mládeže, a to prostřednictvím sportovních kroužků, čímž rovněž pozitivně ovlivňují pohled na policii jako celek. Policisté z tohoto oddělení navíc dlouhodobě dosahují sportovních úspěchů, kdy opakovaně již několik let obsazují první příčku v nohejbalovém turnaji UNITOP.