Muzeum bylo v místním zámku slavnostně otevřeno v roce 2006.

Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě a základním údajům, přírodním poměrům, fauně a flóře, rýžování zlata, perlorodce říční a nezapomíná ani na projekt Otavské plavby.

Své místo má v expozici historie místního zámeckého objektu a zmíněni jsou také slavní rodáci. Zároveň jsou v galerii představena další zapomenutá řemesla našich prarodičů – kovářství a ševcovství. Poprvé byly otevřeny i nové prostory muzea, které byly dosud oku návštěvníka skryty. Výstava v těchto prostorách je věnována historii Karpatského ženijního praporu ve Střelských Hošticích, který zde sídlil od padesátých let 20. století až do roku 1991.

Zámek je původně renesanční stavbou z 2. pol. 16. století s barokními úpravami. Nástavba druhého patra byla realizována v letech 1927 – 1928. Ostatní objekty byly k jižnímu křídlu přistavěny v 50. letech, když objekt získala do své správy armáda. 

Květen
Víkendy 10 – 12 a 13 – 17 (neděle jen do 15)
Červen až srpen
Denně 10 – 12 a 13 – 17
V jiném termínu je možno se objednat na Obecním úřadě Střelské Hoštice tel.: 383 399 748.
Vstupné: 10 korun/osoba.

-  Obcí vede cyklistická trasa č. 1066 Strakonice – Horažďovice.
-  Vede tudy silnice I/22 Strakonice – Klatovy. Spojení je možné buď autobusem nebo vlakem na trati České Budějovice – Plzeň.
-  Střelské Hostice mohou být zajímavým zastavením i pro vodáky připlouvající po řece Otavě.
-  Ubytování je možné v motorestu nebo v kempu a tábořišti, které jsou v provozu od května do září.