První informační tabule vznikly v roce 1992 a největší podíl na jejich vytvoření měly ČSOP a Gymnázium Strakonice. Poslední úpravy byly realizovány již za spolupráce s městem Strakonice v roce 2000 a 2005. „Nyní byly původní panely nahrazeny většími deskami. Zmizelo dřevěné obložení a dřevěné nápisy jednotlivých zastavení. Tabule mají nyní zcela novou grafiku, texty na některých z nich byly rozšířeny, přibyly fotografie současné i historické. Využita je také celá jejich plocha,“ říká za odbor školství Eva Janochová.

Informačních tabulí je čtrnáct. Na první z nich se dočtete, jak vypadala tato část města před úpravou vodního toku a kde se nacházely původní mlýny. Na panelu o historii Podskalí uvidíte, kde bylo bělidlo, jak vypadala plovárna nebo restaurace na Podskalí. Nový je panel věnovaný houbám. Informace o voroplavbě je nově spojena s historií Podskalí. Fotografiemi byly nahrazeny ilustrace živočichů a rostlin, a tak věříme, že zaujmou i oko malého návštěvníka. K tématu lužní les jsme přidali zmínku o památném stromu Otavský dub. Zastavení „U Ládíčka“ bylo přejmenováno na známé osobnosti a k životopisu F. L. Čelakovského byla přidána informace o A. Zellerinovi, po kterém je pojmenována stráň na Kalvárii. Na tabulích za strakonickým hradem přibyla pozvánka k návštěvě židovského hřbitova a zmínka o bývalém hospodářském dvoře na břehu Blatského rybníka. "Pro připomenutí let minulých jsou i tato zastavení rozšířena o historické fotografie," doplnila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Naučná stezka byla opravena s podporou Jihočeského kraje pro oblast cestovního ruchu ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady byly více než 160 000 korun.