V současné podobě se oddělení skládá ze dvou stanic a sociálních lůžek. „Tyto změny nám umožnily zbudovat dvoulůžkové pokoje pro lepší komfort pacientů i ošetřujícího personálu," informuje šéf nemocnice Tomáš Fiala.
Oddělení se nachází v nově opravené budově (bývalý infekční a plicní pavilon). Jedna stanice je v přízemí budovy spolu se sociálními lůžky, druhá v 1. patře spolu s úsekem DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče o pacienty v tzv. „bdělém bezvědomí").
Pacienti jsou překládáni na toto oddělení z akutních lůžek jak zdejší nemocnice, tak i z okolních nemocnic k doléčení a rehabilitační péči. Jsou to hlavně pacienti interního, plicního, neurologického a chirurgického oddělení.
„Cílem naší práce je tyto pacienty doléčit a vrátit zpět do domácího prostředí nebo v případě zájmu a potřeby i zajištění umístění do domova pro seniory či poskytování domácí pečovatelské služby," doplnil primář Karel Kusche. Oddělení spolupracuje s logopedem, protetikem a ortopedem.
Současná kapacita je 36 lůžek následné péče, osm sociálních lůžek a pět lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). Pracují zde tři lékaři, 18 sester, 12 nižších zdravotnických pracovníků, dvě rehabilitační pracovnice, jedna sociální pracovnice a jeden nutriční terapeut.
K navýšení došlo v důsledku přesunu dermatovenerologických lůžek pod interní oddělení.

Krátce

– Oddělení následné péče nemocnice Strakonice a. s. vzniklo v roce l997 po zrušení infekčního oddělení.
– V současné době vede toto oddělení primář MUDr. Karel Kusche a vrchní sestra Jiřina Pacáková.