Policisté na Volyňsku využili v praxi nové oprávnění a vykázali na deset dní z bytu agresora, který týral svoji ženu. O své zkušenosti se s námi podělil jeden z policistů, vrchní inspektor Petr Hlavín.

Jaké chování můžeme nazvat domácím násilím?

Jde o násilné chování mezi blízkými osobami, které přetrvává delší dobu. Neustále se opakuje a jeho intenzita se stupňuje. Může mít podobu fyzického, psychického, sexuálního, ale například i ekonomického násilí. Nejčastěji se však tyto podoby prolínají.

Jak to většinou začíná?

Většinou opakujícími se útoky proti lidské důstojnosti spočívající v ponižování, zesměšňování a schválnostech. K nim se postupně přidávají útoky proti lidskému zdraví, jako jsou různá fyzická napadání, týrání a podobně. V konečném stadiu to může přejít až na útoky ohrožující život.

Dnes má policie oprávnění na místě vykázat agresora na deset dní z bytu. Jak jste případy řešili dříve?

V případě nutnosti byla využívána jiná zákonná oprávnění. Umožňovala násilníka od ohrožené osoby „oddělit“ na dobu 24 až 48 hodin, podle toho, jak bylo protiprávní jednání kvalifikováno. Tato doba sloužila ale spíše k zabránění v pokračování protiprávního jednání a provedení nezbytných policejních úkonů.

Bylo to dostačující?

Z hlediska potřeb ohrožené osoby byla, dle mého názoru, tato doba nedostačující. Oprávnění vykázat násilníka ze společného obydlí na 10 dnů je velkou pomocí především obětem násilí. Získají čas a prostor uklidnit se, vyhledat odbornou pomoc, zvážit svoji životní situaci a začít ji řešit.

Jak reaguje vykázaný na takové sdělení? Chce se mu z bytu?

Násilník má tendenci své protiprávní jednání popírat, nebo jej alespoň zlehčovat. Když zjistí, že policie skutečně hodlá využít svého oprávnění vykázat ho z bydliště, nastupuje vztek. Tento postoj pramení především z nedostatečné znalosti. Násilník se domnívá, že je ve svém obydlí nedotknutelný.

Jak tedy policie na místě činu postupuje?

Policista musí vykazovanému řádně vysvětlit jeho provinění a poučit ho, a ten musí policisty uposlechnout. Pokud obydlí neopustí, dopouští se přestupku, popřípadě i trestného činu. Pokud vykazovaná osoba klade odpor, mohou policisté použít i donucovací prostředky. Jako například hmaty a chvaty, pouta.

Náhradní ubytování si musí pak vykázaný najít sám?

Součástí vykázání je i povinnost policistů poskytnout vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího ubytování. Například předat jí seznam ubytovacích zařízení v místě bydliště a nejbližším okolí.

Co se stane v případě, že není vykázání dodrženo?

Povinnost dodržet vykázání se vztahuje na oba. Jak na vykázaného, tak na ohroženou osobu. V případě nedodržení se obě strany vystavují postihu za protiprávní jednání.

Co lze doporučit obětem domácího násilí? Většina z nich se asi bojí jít na policii…

Aby neváhaly a problém řešily. U policie se případům věnují vyškolení specialisté, kteří jsou schopni profesionálního a především lidského, citlivého a taktního přístupu. Nejsou na místě jakékoli obavy, například otevřeně hovořit o svém soukromí. Z vlastní praxe vím, že citlivé vyšetřování těchto případů vede nejen k objasnění, ale především k přesvědčení oběti domácího násilí, že je zapotřebí vyhledat odbornou pomoc.