Více k tomu uvedla na posledním jednání zastupitelstva vedoucí finančního odboru radnice Jitka Šochmanová. „Jedná se o navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu,“ konstatovala. Opatření k zavedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. zkr. GDPR) se budou týkat nejen radnice samotné, ale i městské policie a zřizovaných příspěvkových organizací jako jsou školy, městský ústav sociálních služeb a podobně.

Času na to moc není. Nařízení Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů, které zavádí mnohem větší požadavky na zabezpečení, totiž začne platit 25. května.

Zmíněné rozpočtové opatření schválené zastupitelstvem bude kryto použitím prostředků minulých let.