Strakonickému deníku to řekl náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty Pavel Paidar . „V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele projektu stavby. Z hlediska zahájení samotné realizace stavby pak předpokládáme zahájení prací na podzim letošního roku tak, aby bylo možno některé stavební práce ještě koordinovat se stavbou nového autobusového terminálu, který zajišťuje město Strakonice ve spolupráci se společností ČSAD STTRANS,“ řekl Pavel Paidar. O vývoji stavby je SŽDC průběžně informována, a tak je koordinace obou staveb bezproblémová.

Na realizaci celého projektu se podílejí tři subjekty STTRANS, SŽDC a město. Studie byly zájemcům z řad veřejnosti představena v říjnu 2016 ve strakonickém kulturním domě. Architektem je projektant Vladimír Zajíc.