„Lávka pro pěší byla pravděpodobně poškozena nadměrným nákladem, který tudy projížděl, a zachytil o spodní část lávky na dvou nosných bodech, a tím ji poškodil,“ uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Lávku prohlídla autorizovaná společnost v oblasti mostů a inženýrských a dopravních staveb. Doporučila několik zásadních úprav. Jedná se například o podepření lávky a vyvaření dolního pasu hlavních nosníků. Prioritou je odstranit havarijní stav, pak se bude jednat o dalším osudu nadchodu nad silnicí Katovická.

Existují v podstatě jen dvě možnosti. „Celková rekonstrukce lávky, nebo její demontáž. Obě varianty jsou finančně značně náročné,“ dodala Markéta Bučoková. Zohledňovat se bude také to, jak je lávka využívaná.

Na to jsme se zeptali samotných obyvatel sídliště Mír a jejich odpovědi byly podobné. „Málokdo ji využívá. Když jdeme nakoupit, jdeme pro přechodech. Hrají si tu maximálně děti a svého času tu z ní házely na auta i kameny,“ shodují se na tom, že by jim lávka pro pěší nechyběla.

Osud lávky a její neutěšený stav řešilo vedení města už v roce 2009.