„Rodiny budou po nezbytně nutnou dobu ubytovány v náhradních bytech, které měly být přiděleny řádným žadatelům. Následně město pro rodiny připraví nové bydlení v lokalitě Bažantnice. Město počítá s tím, že v horizontu měsíce se budou moci přestěhovat,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Peníze budou vyplaceny rodinám okamžitě. „Záleží jen na samotných rodinách, v jaké míře pomoc přijmou,“ dodal starosta Břetislav Hrdlička.

Pokračuje vyšetřování příčin požáru. „Vyloučili jsme závady na elektroinstalaci a topných zařízení včetně komínů. Ale to nebrání pátrání po příčinách požáru včetně lidského faktoru,“ uvedla tisková mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

K požáru městského objektu známého také jako Malinova vila došlo v úterý 2. března odpoledne.

Rozhovor s tiskovou mluvčí MěÚ Strakonice Markétou Bučokovou:

Jak město reagovalo na následky požáru?

Město okamžitě, ještě ten samý den, poskytlo postiženým rodinám ubytování. Dvě rodiny využily náhradní ubytování, zbývající lidé odešli ke svým příbuzným. Na středečním jednání rada města upřednostnila v přidělování bytů požárem postižené rodiny, kterým byly bezprostředně po jednání rady města, předány klíče od náhradního bydlení.

Požár rodinného domu ve Strakonicích 2. 3. 2021. Lidé mohli jen  přihlížet, jak přicházejí o domov.
Pach spáleniště a strach. Tak to vypadalo po požáru ve strakonické Habeši

Tako poskytlo finanční kompenzaci.

Ano. Zároveň rada města ve středu 3. března odsouhlasila poskytnutí jednorázové finanční pomoci ve výši 10 000 korun každé z rodin z fondu pro občany postižené nenadálou událostí. Tyto finanční prostředky budou rodinám bezodkladně vyplaceny.

Můžete trochu rozvést formu pomoci?

Rodinám byla nabídnuta hmotná pomoc ze strany sociálního odboru. Pracovnice poškozeným nabídly potravinovou pomoc, hygienické potřeby, ložní prádlo, oblečení. Zároveň pracovnice sociálního odboru zjistily možnosti podpory ze strany úřadu práce pro lidi postižené živelnou pohromou. Vykomunikovaly s úřadem práce pomoc a předaly informace jak postupovat v podání žádosti. I nadále je postiženým k dispozici Odbor sociálních věcí MěÚ Strakonice k řešení jejich tíživé situace.

Požár rodinného domu ve Strakonicích 2. 3. 2021. Lidé mohli jen  přihlížet, jak přicházejí o domov.
Při požáru domu ve Strakonicích přišlo o střechu nad hlavou pět rodin

Otázka pro starostu města Břetislava Hrdličku:

Přijaly rodiny nabídku města?

Pokud šlo o peníze, tak ano. Zbytek je zatím tak trochu předmětem jednání. Řekl bych to spíš tak, že záleží pouze na samotných rodinách, v jaké míře nabízenou pomoc přijmou. Zatím je celá věc moc živá a důležité je překlenout nejhorší období. Ale rozhodně nebude nabízená pomoc na úkor pravidel přidělování městských bytů.