Hlavním cílem rekonstrukce a modernizace bylo odstranění obratiště, kde se otáčela auta. Ulice Na Vyhlídce se napojila na ulici Hřbitovní. „Silnice je teď obousměrná. To by mělo vést ke zlepšení plynulosti dopravy a snížení hluku v této lokalitě Volyně,“ uvedla za odbor správy a investic města Šárka Houzimová.

Zrekonstruovaná ulice Na Vyhlídce je navíc také bezpečnější. Vykáceno bylo osm lip, které vadily v rozhledu na nově vzniklé křižovatce. „Byl to požadavek policie. Za původní stromy už byla vysazena v místě nová zeleň. Opět lípy,“ dodala Šárka Houzimová.

Výměny vodovodu, veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků a komunikace vyšly na 9,1 milionu korun. Na opravu komunikace získalo město Volyně dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši téměř 1,6 milionu. Zbytek šlo z rozpočtu.