Nekonečná debata předcházela na posledním jednání zastupitelů volbě zástupce pro valnou hromadu. Opozici vadilo, že nebude mít mandát, jak hlasovat o majetku města.

Navržen byl místostarosta Milan Jungvirt (Strakonická Veřejnost SV). Hned na začátku starosta Břetislav Hrdlička připustil, že podnět ke svolání dalšího zasedání k tomuto bodu mohou dát zastupitelé sami. „Tohle je jen delegování," zdůraznil.

Opozičnímu zastupiteli Pavlu Vondrysovi (Jihočeši 2012) tento fakt nebyl vhod. „Delegujeme někoho a nevíme vůbec, co se na valné hromadě bude odehrávat. Než bude 2. června, kdy je valná hromada, by se zastupitelstvo mělo ještě sejít.," konstatoval.

Radní Rudolf Oberfalcer (SV) mu oponoval. „V březnu 2007 se schvaloval delegát bez jakéhokoliv programu," uvedl. Program až na tom následujícím.

Zastupitel Luděk Joza (CSSD) navrhoval vypuštění bodu už na začátku zastupitelstva. „My tam někoho posíláme a nevíme proč. S tímto postupem zásadně nesouhlasím," podotkl.

Protinávrh Pavla Vondryse bod odložit a svolat zastupitelstvo, až budou materiály na valnou hromadu k dispozici, těsně neprošel. Ani návrh zastupitelky Ivany Říhové (TOP 09) svolat ho sedm dní po obdržení materiálů městem, neměl úspěch. Pro původní návrh pak zvedlo ruku 11 zastupitelů. Delegován byl Milan Jungvirt a jeho náhradníci Rudolf Oberfalcer (SV) a Josef Eigner (ČSSD).

Finance i odvolání Marcely Vlčkové

Akcionáři strakonické teplárny se tentokrát sejdou v Radošovicích. Do jejich jednání už nezbývá ani měsíc.

Řádná valná hromada akciové společnosti Teplárna Strakonice se uskuteční ve čtvrtek 2. června od 10 hodin. Místem jejího konání bude kulturní zařízení v Radošovicích u Strakonic.

V pozvánce podepsané starostou Břetislavem Hrdličkou jako předsedou představenstva a jeho členem Františkem Markem lze ale najít kromě toho kdy a kde i řadu dalších zajímavých informací.

V dlouhém programu nechybí ani zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, či o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2015, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.

Za rok 2015 Teplárna Strakonice, a.s., dosáhla výsledku hospodaření ve výši 2 939 183,25 korun před zdaněním. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku představenstvo navrhlo část zisku použít k rozdělení akcionářům a vyplatit dividendu.

Dojít má ovšem i na personální záležitosti. V návrhu je odvolání členky představenstva Marcely Vlčkové a jejím nahrazením Pavlem Kajtmanem. Dále je navrženo z dozorčí rady odvolání Vladimíra Šístka a Josefa Lukeše. Ty by měli nahradit Jan Filip a Miloslav Tuháček.

Akcionáři Teplárny Strakonice, a.s.

Základní kapitál společnosti Teplárna Strakonice, a.s., činí 191 628 000 korun. Ten je rozdělen na 191 628 zaknihovaných cenných papírů na jméno, každý o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun.

K zaknihovanému cennému papíru o jmenovité hodnotě 1000 korun se vztahuje jeden hlas.

Se zaknihovanými cennými papíry akcionářů, kteří při přeměně akcií v roce 2014 odevzdali své akcie, ale nesdělili účet k zaknihování jejich akcií není spojeno hlasovací právo.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají zaknihované cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 procent základního kapitálu společnosti.

Ovládající osobou společnosti je akcionář město Strakonice, který je většinovým akcionářem s podílem 77,3 procenta na základním kapitálu.