„Jestli se nám provoz terminálu osvědčí a lidé budou využívat tento podstatně rychlejší způsob placení v prostorách Městského úřadu, to nám potvrdí až následující tři měsíce. Jsme rozhodnuti napojit i další platební terminály na ostatní oddělení úřadu. Zatím občané mohou platební kartou hradit místní poplatky, popelnice, psi, správní řízení, pokuty a podobně,“ sdělila Pavla Smolová tajemnice MěÚ Vodňany.

Lenka Pokorná