Služební medaile, které jsou udělovány každoročně k příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československého státu, uděluje podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

"V Třeboni byly předány medaile „Za věrnost II. stupně“ a „Za věrnost III. stupně“, tzn. za odsloužených 20, resp. 10 let. Zde jsme ocenili 16 příslušníků medailí Za věrnost II. stupně a 17 hasičů medailí Za věrnost III. stupně," uvedla s tím, že na závěr ceremoniálu ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Martin Sviták předal šesti osobnostem medaile HZS Jihočeského kraje. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje disponuje svými medailemi, kterými oceňuje výjimečné osobnosti či výjimečné činy, které zvýšily prestiž Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Na stanici hasičů v Kaplici zavítal plk. Milan Hořava, statutární zástupce HZS JčK, aby ocenil nstržm. Roberta Daniela za to, že zachránil lidský život vodákovi na Vltavě.
Kaplický hasič na Vltavě zachránil člověka. Masáží srdce ho udržel při životě

Medaile „Za věrnost II. stupně“:

• Štěpán Kavan (krajské ředitelství)

• Jana Neškodná (úsek prevence)

• Michaela Študlarová (OPIS)

• Petr Krauskopf (ČK)

• Zdeněk Macek (ČK)

• Pavel Kubánek (JH)

• Bohuslav Trachta (JH)

• Marek Smetana (TA)

• Václav Humpál (PI)

• Petr Janovský (PI)

• Roman Troják (PI)

• Karel Pojsl (PT)

• Roman Bareš (ČB)

• Jan Malík (ČB)

• Rudolf Schack (ČB)

• Jindřich Vrchlavský (ST)

Medaile „Za věrnost III. stupně“:

• Jiří Bauer (úsek IZS a operačního řízení)

• Michal Novák (úsek IZS a operačního řízení)

• Klára Lebedová (úsek IZS a operačního řízení)

• Radim Mazanec (OPIS)

• Vladimíra Jarzabek (úsek prevence)

• Josef Janda (úsek prevence)

• František Píša (JH)

• Václav Sedláček (JH)

• Jan Mleziva (TA)

• Josef Brožek (TA)

• Zdeněk Hála (PI)

• Miroslav Kadlec (PI)

• Eduard Lenc (PT)

• Robert Vlček (PT)

• Vojtěch Král (PT)

• Tomáš Jiříček (ČB)

• Miroslav Vincík (ST)

Medaile HZS Jihočeského kraje

• plk. Ing. Jiří Chmel (HZS Jihočeského kraje)

• mjr. Mgr. Marek Sedláček (HZS Jihočeského kraje)

• por. Mgr. Ondřej Mráz (HZS Jihočeského kraje)

◦ tři velitelé odřadu HZS Jihočeského kraje při požáru v Hřensku
• Jan Košík
◦ velitel jednotky dobrovolných hasičů obce Hřensko
• MUDr. Jitka Jakešová
◦ vedoucí odboru Oblastního zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra

• plk. Ing. Hanuška ◦ MV - GŘ HZS ČR

• plk. Mgr. Miroslav Krejčí ◦ náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

V úterý 25. října 2022 převzali ve Schwarzenberském sále Státního zámku Třeboň nejlepší jihočeští profesionální hasiči služební medaile HZS ČR. Součástí ceremoniálu bylo také předání medailí HZS Jihočeského kraje.V úterý 25. října 2022 převzali ve Schwarzenberském sále Státního zámku Třeboň nejlepší jihočeští profesionální hasiči služební medaile HZS ČR. Součástí ceremoniálu bylo také předání medailí HZS Jihočeského kraje.Zdroj: HZS JČ

Představujeme oceněné hasiče:

Medaile HZS ČR “Za věrnost III. stupně:

nprap. Jiří Bauer

Jiří Bauer nastoupil na územní odbor Český Krumlov v roce 2007 jako technik spojové služby. V roce 2017 přešel na krajské ředitelství v Českých Budějovicích jako technik na oddělení komunikační a informační služby. Jiří Bauer příkladně plní uložené služební úkoly, svoji práci podrobuje kritickému myšlení, má zájem o rozvoj oblasti IT. Rád a ochotně se podílí na řešení problémů, navrhuje inovativní řešení a vývojem modelů pro 3D tisk šetří sboru nemalé finanční prostředky.

pprap. Josef Brožek

Josef Brožek nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy v roce 2007 a odtud o rok později přešel k jihočeskému sboru na požární stanici v Táboře, kde je nyní na funkci technika strojní služby. Josef Brožek má u kolegů veliký respekt pro svoji vynikající odbornost, profesionalitu, inovativní přístupy řešení a velkou ochotu při údržbě hasičské techniky. Jeho největšími přednostmi jsou vysoká míra zodpovědnosti, manuální zručenost, příkladné dodržování služební kázně a také služnost, zdvořilost a především kvalitně odvedená práce bez ohlednu na osobní volno. Stále se aktivně věnuje požárnímu sportu.

nprap. Zdeněk Hála

Zdeněk Hála nastoupil k HZS Jihočeského kraje na územní odbor Písek v roce 2007, v současné době je zařazen na stanici v Písku jako technik komunikační a informační služby. Zdeněk Hála dokonale ovládá veškeré IT technologie na svém úseku, pracuje často nad rámec doby služby, je velice ochotný a zodpovědný. Podílí se na odborné přípravě jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů okresu Písek a také na dovybavování zásahových vozidel jednotek sborů dobrovolných hasičů spojovací technikou.

kpt. Bc. Josef Janda

Josef Janda nastoupil k jihočeskému sboru v roce 2009 a po celou dobu je zařazen na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP krajského ředitelství. Josef Janda dlouhodobě a s vysokou profesionalitou zajišťuje odborné činnosti při výkonu státního požárního dozoru vyplývající z jeho zařazení. Své odborné vzdělání a zkušnosti aplikuje především při stavebních řízeních a jednáních, které jsou vedeny u zvlášť složitých staveb jako např. u Jaderné elektrárny Temelín. Dále je pověřen také plněním úkolů jako vyšetřovatel požárů a úkolů v rámci krizového řízení.

Také v sobotu 30. července bojovali jihočeští hasiči s požárem v Hřensku.
OBRAZEM: Jihočeští hasiči stále bojují s ohněm nad Hřenskem

nprap. Vladimíra Jarzabek

Nprap. Vladimíra Jarzabek je příslušnicí HZS Jihočeského kraje od roku 2008, kdy nastoupila jako operátorka tísňové linky 112. Od roku 2021 působí na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP krajského ředitelství zejména v oblasti stavební prevence. Již při svém zařazení na operačním středisku vynikala v řešení cizojazyčných hovorů, své komunikační schopnosti si dále rozšiřovala na specializačních kurzech a následně je aplikovala při tlumočení pro zahraniční jednání. V rámci výkonu státní správy pak vyniká výbornými organizačními schopnostmi při vedení spisové agendy a zajišťování vzdělávacích akcí svého úseku.

pprap. Bc. Tomáš Jiříček

Tomáš Jiříček je příslušníkem HZS Jihočeského kraje od roku 2011, v současné době je zařazen na funkci hasič - technik strojní služby na stanici v Českých Budějovicích. Je držitelem řidičského oprávnění skupiny D a oprávnění pro převoz nebezpečných látek ADR. Svěřené úkoly plní nadmíru svědomitě a hlavně v oblasti strojní služby i nad rámec svých povinností. V roce 2019 při hospodářské jízdě s automobilovým jeřábem došlo k poruše na brzdovém systému tohoto vozidla, Tomáš Jiříček se svým kolegou duchapřítomným jednáním dokázal předejít nedozírným následkům a minimalizoval škody, ke kterým při následné dopravní nehodě došlo. Za tento chrabrý čin byl v loňském roce oceněn tehdejším primátorem statutárního města České Budějovice.

nstržm. Miroslav Kadlec

Miroslav Kadlec u HZS Jihočeského kraje pracuje od roku 2007, nyní zastává funkci hasič strojník na stanici v Milevsku. Miroslav Kadlec plní úkoly plynoucí ze služebního zařazení velmi aktivně a bezodkladně. Je velice aktivní ať již v organizačním či operačním řízení. Velkou měrou se podílí na opravách a údržbě mobilní požární techniky milevské stanice.

nprap. Ing. Vojtěch Král

Vojtěch Král pracuje u jihočeského sboru více než 11 let, a to na pozici technika spojové a informační služby územního odboru Prachatice. Vojtěch Král je ve svém oboru uznávaný odborník, kterému není cizí kdykoli ochotně poradit a pomoci. Díky jeho iniciativě byl inovován a rozšířen systém informativních SMS zpráv o událostech. Vojtěch Král úzce spolupracuje i s jednotkami dobrovolných hasičů a dalšími složkami IZS.

Jihočeští hasiči vyrazili na pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru na Hřensku.
OBRAZEM: Hasiči z jihu Čech už zasahují u požáru lesa v Českém Švýcarsku

por. Mgr. Klára Lebedová

Klára Lebedová nastoupila do služebního poměru v roce 2009 na pozici operační technik tísňové linky 112 u HZS Středočeského kraje. Od roku 2011 začala pracovat na stejné pozici HZS Jihočeského kraje. V roce 2014 přešla na oddělení IZS a služeb krajského ředitelství. Klára Lebedová stála na počátku a dále pokračuje ve spolupráci se ZZS na tvorbě systému FIRST RESPONDER u jednotek PO na území Jihočeského kraje a organizuje odbornou přípravu hasičů-zdravotníků. Dále působí v odborné komisi kynologů u HZS ČR a je zároveň garantem pro účtování dopravních nehod.

nstržm. Eduard Lenc

Eduard Lenc nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2006 na stanici ve Vimperku, nyní je zařazen na funkci hasič strojník na stanici Prachatice. Jeho působení u sboru je charakterizováno vysokou odborností, spolehlivostí, smyslem pro povinnost, ochotou učit se novým věcem a předáváním zkušeností mladším kolegům. Nad rámec svých běžných povinností se vzorně stará o provoz rekreačního zařízení v Nové Peci a je dlouholetou oporou sportovního družstva svého územního odboru.

por. Mgr. Radim Mazanec

Radim Mazanec je operačním důstojníkem na operačním středisko HZS JIhočeského kraje. Je spolehlivý, svědomitě plní veškeré jemu svěřené úkoly. Na vhodných místech doplňuje řešení vlastní invencí. Dlouhodobě podává vysoké výkony, podílí se na testování aplikací pro operační řízení, přitom využívá své vědomosti a zkušenosti.

por. Ing. Jan Mleziva

Jan Mleziva nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2008 na pracoviště prevence v Táboře. Svoji funkci vykonává velice odpovědně a velmi iniciativně. Po celou dobu svojí služby plní velice zodpovědně úkoly státního požárního dozoru vyplývající z jeho zařazení a je uznávaným a vyhledávaným odborníkem. Jan Mleziva se velice aktivně podílí na vedení evidence výkonu státního požárního dozoru a na zajišťování agendy ve správním a přestupkovém řízení.

kpt. Bc. Michal Novák

Michal Novák je příslušníkem na krajském ředitelství od roku 2009, nyní je zařazen na pozici vrchního komisařee na oddělení IZS a služeb se zaměřením na strojní službu. Michal Novák se dlouhodobě podílí na tvorbě koncepce v oblasti strojní služby na úrovni profesionálních i dobrovolných jednotek. Stál u zrodu využití bezpilotních monitorovacích zařízení u HZS ČR a vzniku téhož opěrného bodu u HZS Jihočeského kraje.

Zásah u úniku síry z cisterny u Drhovle.
Z cisterny u Drhovle vytekla síra, hasiči vyrazili v plné chemické ochraně

pprap. František Píša

František Píša nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2008 na operační středisko. Od roku 2014 je zařazen do výjezdu na stanici v Třeboni. Díky své svědomitosti, pracovitosti a neustále se zvyšující odbornosti je nyní zařazen na funkci technika technické služby. František Píša vyniká svoji precizností a zopovědností. Své zkušenosti a aktivní přístupe uplatňuje nejen v rámci směny, ale také u jednotky SDH obce Lomnice nad Lužnicí.

nprap. Václav Sedláček

Václav Sedláček je příslušníkem jihočeského sboru od roku 2006. Slouží na stanici v Jindřichově Hradci jako velitel družstva. Václav Sedláček vyniká přirozenou autoritou a vysokou odborností. Při velení u zásahu pracuje s rozvahou a velice dobře při něm uplatňuje své rozsáhlé praktické zkušenosti. Václav Sedláček je od roku 2009 velitelem soutěžního družstva ve vyprošťování u dopravních nehod svého územního odboru, se kterým dosáhl mnoha úspěchů ať na krajské nebo na republikové úrovni.

nprap. Mgr. Miroslav Vincík

Miroslav Vincík nastoupil na územní odbor Strakonice v roce 2006, v současné době je velitelm družstva na stanici ve Vodňanech. Miroslav Vincík příkladně plní své služební povinnosti, opírá se o teoretické a praktické znalosti získané jak v odborných kurzech, tak dlouhodobým výkonem služby v jednotce. Funkci velitele družstva vykonává samostatně a spolehlivě. Je činný také v SDH Strakonice II, kde plně využívá své zkušenosti z výkonu služby v profesionální jednotce

Chvalšinská ulice v Krumlově je průjezdná od sedmi hodin ráno.
Bouřky a voda. Český Krumlov zasáhla blesková povodeň, hasiči měli stovky zásahů

mjr. Ing. Robert Vlček

Robert Vlček nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2004 na ÚO Prachatice, kde pracuje na funkci vedoucího pracoviště IZS a služeb. Robert Vlček vyniká odborností, smyslem pro pořádek, zodpovědností a spolehlivostí. Takto přistupuje nejen k plnění zadaných úkolů a k řízení svěřeného pracoviště, ale i k organizaci a vedení odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Medaile HZS ČR “Za věrnost II. stupně:


pprap. Roman Bareš

Roman Bareš pracuje u HZS Jihočeského kraje od roku 2005 a slouží na stanici v Týně nad Vltavou. Své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a elektrotechniky velmi dobře uplatňuje nejen u zásahů ale také při plnění služebních činností na stanici. Je zástupcem velitele družstva, podílí se na školení a výcviku nejen příslušníků stanice, ale zapojuje se aktivně i do výcviku členů jednotek SDH obcí. Je členem jednotky SDH obce Bechyně.

nstržm. Václav Humpál

Václav Humpál nastoupil na ÚO Písek v roce 2002. V současné době je zařazen na pozici hasič - strojník na stanici Písek. Václav Humpál je zručný a velmi ochotný při opravách výjezdové techniky a zámečnických činnostech, což je využíváno při hospodářských pracích v rámci písecké stanice. Svou funkci vykonává svědomitě a na velmi dobré úrovni. Provádí odbornou přípravu nejen na ÚO, ale i v rámci odborné přípravy členů dobrovolných jednotek.

nprap. Petr Janovský

Petr Janovský pracuje u jihočeského sboru od roku 2002, V současné době zastává funkci základního vyšetřovatele požárů. Petr Janovský ve svém zařazení dosahoval a dosahuje velmi dobrých výsledků. V rámci své odbornosti se dále podílí na preventivně výchovné činnosti, zapojuje se do sportovních a ostatních akcí. Jeho kvalitní a odborná práce je podtržena samostatným a bezproblémovým přístupem.

plk. PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Štěpán Kavan nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2002, nyní je na pozici ředitele kanceláře ředitele. Štěpán Kavan absolvovat řadu odborných kurzů jak v České republice, tak i v zahraničí. Po celou dobu výkonu služby dosahuje velmi dobrých výsledků a aktivně přistupuje k plnění zadaných úkolů. V současném funkčním zařazení uplatňuje svoji přirozenou autoritu a organizační schopnosti. Štěpán Kavan aktivně vystupuje na domácích a zahraničních konferencích. Své poznatky dále předává v rámci přednášek na vysoké škole a v publikační činnosti. Je styčným důstojníkem HZS ČR.

pprap. Petr Krauskopf

Petr Krauskopf nastoupil k profesionální požární ochraně v roce 1992. Prošel řadou funkcí a nyní je technikem technické služby na stanici ve Frymburku. Petr Krauskopf je vysoce spolehlivý při údržbě svěřených věcných prostředků a při údržbě a opravách movitého i nemovitého majetku stanice. Má aktivní přístup k plnění služebních povinností i nad rámec pravidelné doby služby.

ppor. Pavel Kubánek

Pavel Kubánek je příslušníkem HZS Jihočeského kraje od roku 1992 a je nyní velitelem čety na stanici v Jindřichově Hradci. Pavel Kubánek má přirozenou autoritu, při vedení zásahu pracuje s přehledem a rozvahou. Využívá své bohaté zkušenosti a to i v rámci odborné přípravy, kdy dokáže perfektně prezentovat. Precizně plní všechny jemu svěřené úkoly a k novým výzvám přistupuje s otevřenou hlavou.

ppor. Zdeněk Macek

Zdeněk Macek nastoupil k Okresnímu požárnímu útvaru v Českém Krumlově v roce 1996. V současné době zastává funkci velitele čety na českokrumlovské stanici. Celou dobu svého působení v HZS je Zdeněk Macek příkladem pro své kolegy a podřízené zejména svou ochotou pracovat pro potřeby sboru. Mezi kolegy je uznávanou autoritou pro své bohaté praktické a teoretické znalosti, ale je rovněž nápomocen i jednotkám dobrovolných hasičů. Při vedení zásahu uplatňuje své bohaté zkušenosti, postupuje metodicky a s přehledem.

nstržm. Jan Malík

Jan Malík slouží HZS Jihočeského kraje od roku 2010, v současné době je hasičem na stanici v Trhových Svinech. Jan Malík absoloval celou řadu vysoce odborných kurzů, např. motorových pily, pracovní plošiny, vyprošťování u dopravních nehod, je instruktorem flashover kontejnerů. Více než deset let úspěšně reprezentoval sbor v požárním sportu. V loňském roce Jan Malík zvítězil v celorepublikové anketě „Hasič roku“ za záchranu lidského života, za kterou mu byla dále udělena medaile HZS ČR „Za statečnost“. Svým přístupem k běžným i mimořádným událostem, svou prací na svém duševním rozvoji, která se odráží i v běžném životě je pro nás pro všechny vzorem.

plk. Ing. Jana Neškodná

Jana Neškodná je u bezpečnostního sboru již více než 20 let. Od roku 2021 je náměstkyní ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Jana Neškodná komplexně zajišťuje odborné činnosti při výkonu státního požárního dozoru na úseku požární prevence, dále v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Jako vysoce uznávaný odborník se na tvorbě instrukčně metodických zaměstnání, porad, školení, seminářů, přednášek a dalších aktivit v rámci preventivně výchovné činnosti, kde získané znalosti a zkušenosti předává kolegům, studentům a zájemcům z řad veřejnosti.

Nový Dražejov.
VIDEO: Strakonicko zasáhly lijáky. V Katovicích spadlo 187,5 milimetrů srážek

nprap. Karel Pojsl

Karel Pojsl se věnuje profesionální požární ochraně plných dvacet pět let, v současné době zastává funkci velitele družstva na stanice v Prachaticích. Profesionální přístup, vysoká odbornost a skvělé osobnostní vlastnosti Karla Poisla se pozitivně projevují na výsledcích celé jeho směny, jak v organizačním, tak v operačním řízení. Svoje profesní zkušenosti a povahové vlastnosti zúročil v roce 2019, kdy se jako jeden z velitelů zúčastnil náročného zásahu na likvidaci následků výbuchu a následného požáru bytového domu v obci Lenora.

pprap. Rudolf Schack

Rudolf Schack je členem sboru od roku 1999, nyní je zařazen na funkci hasič technik strojní služby na stanici v Ćeských Budějovicích. Je dlouholetým členem potápěčské skupiny na stanici České Budějovice, od roku 2010 v této skupině zastává funkci instruktora potápění. Za rok 2014 je spoludržitelem ocenění v anketě „Hasič roku“, kdy třetí místo v kategorii „Kolektiv roku“ obsadila potápěčská skupina HZS Jihočeského kraje. Rudolf Schack po celou dobu služby vykonává svěřené úkoly svědomitě a své znalosti předává mladším příslušníkům. Zúčastnil se těchto složitých zásahů: srpen 2002 - povodně, srpen 2003 – požár rašeliny Hranice. V letošním roce zasahoval v odřadu HZS Jihočeského kraje při požáru v Hřensku.

nprap. Marek Smetana

Marek Smetana nastoupil na stanici v Táboře v roce 1998, prošel řadou funkcí ve směnné službě, nyní je technikem strojní služby na denní směně. Absolvoval řadu odborných kurzů a na své současné pracovní pozici vyniká flexibilitou, velkým zájmem o údržbu a vybavení požární technikou územního odboru Tábor a vysokou odborností, kterou se snaží stále zdokonalovat. Pracuje s maximálním nasazením bez ohledu na svůj volný čas.

prap. Micheala Študlarová

Michaela Študlarová je ve služebním poměru více než 20 let. V současné době je operátorkou tísňové linky 112 na operarčním středisku. Svěřené úkoly plní zodpovědně, při odbavování tísňových hovorů dlouhodobě podává vysoké výkony. Svou práci dělá v klidu a s rozvahou, opírá se o dlouhodobé zkušenosti, bez větších obtíží odbavuje i velmi náročné hovory. Je vysoce spolehlivá.

pprap. Bohuslav Trachta

Bohuslav Trachta nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2002. Absoloval několik odborných kurzů, jeho získané znalosti, následně zkušenosti a velmi dobré pracovní výsledky ho posunuly na funkci technika technické služby na stanici v Třeboni. Díky svým výborným pracovním výsledkům byl v letošním roce byl jmenován do funkce velitele družstva. Bohuslav Trachta spolupracuje při odborné přípravě členů dobrovolných jednotek, je velitelem družstva jednotky SDH obce Mníšek.

Cvičení složek záchranného systému na jindřichohradeckém letišti ve středu 22. června bylo zaměřené na nehodu dvou aut na tunningovém srazu, která vlétla mezi diváky.
Na hradeckém letišti cvičili záchranáři zásah při nehodě aut na srazu tuningu

nprap. Roman Troják

Roman Troják nastoupil k HZS Jihočeského kraje v roce 2000. V současné době je zařazen na pozici velitele družstva na stanici Písek. Svou funkci vykonává svědomitě a na velmi dobré úrovni. Roman Troják je velmi ochotný a zručný při stavebních činnostech, což je velmi dobře využíváno při vykonávání hospodářských prací v rámci stanice Písek. V souvislosti se svoji funkcí se Roman Troják podílí na odborné přípravě nejen na územním odboru, ale i v rámci odborné přípravy členů dobrovolných jednotek.

pprap. Jindřich Vrchlavský

Jindřich Vrchlavský je ve služebním poměru od roku od 1995, nyní je technikem strojní služby na směně B strakonické stanice. Jindřich Vrchlavský příkladně plní své služební povinnosti, dosahuje po celou dobu výkonu služby velmi dobrých výsledků. Funkci technika strojní služby vykonává samostatně a spolehlivě. Zkušenosti a znalosti plně využívá při řešení úkolů spojených s provozem stanice HZS ve Strakonicích.