Chovatel podle páteční informace Státní veterinární správy (SVS) nahlásil úhyn tří slepic, další drůbež v chovu vykazovala příznaky onemocnění. Veterinární inspektoři SVS na místě zahájili šetření a odebrali zde vzorky, které odeslali do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha k vyšetření. To potvrdilo nákazu vysoce patogenní ptačí chřipkou H5N8.

Laboratorní vyšetření potvrdilo čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže na Strakonicku. Ilustrační foto.
Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky se potvrdilo v malochovu na Strakonicku

"Chov se nachází v areálu sádek a docházelo zde ke kontaktu drůbeže s volně žijícími kachnami divokými. Zbývajících čtrnáct kusů drůbeže v malochovu, a to slepice, kohout a kachny pižmové, bylo v pátek v souladu s legislativou usmrceno. Bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže," uvedla Státní veterinární správa.