Ta je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Během jeho celodenní zastávky ve Strakonicích ho navštívili školáci, kteří se díky němu mohli zevrubně seznámit s nebezpečím drog, závislostí či kriminality. Souprava váží 300 tun a měří 165 metrů. Je zároveň médiem, kteréž vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence.