Strakonickému deníku to řekla starostka Šárka Němečková. „Máme velikou radost. Byli jsme zařazeni mezi projekty EPP – projekty podporované pomocí pohybu a všichni, i vy, kteří máte tuto aplikaci nainstalovánu ve svých mobilních telefonech, mohli přispět pomocí pohybu, např. chůzí, jízdou na kole k jeho naplnění. Cíl našeho projektu byl naplněn s neuvěřitelnou rychlostí, a tak už pouze čekáme na přidělení finančních prostředků ve výši téměř 300 000 korun,“ dodala Šárka Němečková.

Během přípravy zažádali Katovičtí o grant vypsaný Nadací ČEZ na schodišťovou plošinu. Ta bude sloužit převážně dětem se sníženou schopností pohybu a pro něž bude nově vybudováno samostatné WC v prvním mezipatře.