Zhruba pět let je po celkové rekonstrukci část Rennerových sadů od nemocnice k ulici Sokolovská. Ta přišla na bezmála šest milionů korun. Další milion stál závlahový systém. „Vloni se dělalo ošetření zeleně v nezrekonstruované části od ulice Sokolovská po Havlíčkovu. To stálo přes jeden milion korun," uvedl vedoucí odboru životního prostředí radnice Jaroslav Brůžek. Připraven je projekt rekonstrukce této zbývající části. Předpokládaná cena se může pohybovat mezi 5 až 7 miliony korun. Tato etapa má zahrnout kromě jiného například i proměnu okolí glorietu tak, aby se opět mohl stát součástí života města. O realizaci ale ještě rozhodnuto nebylo.

Z historie
Rennerovy sady byly založeny roku 1837 v místech bývalého městského hradního příkopu a doplněny empírovou besídkou k promenádním koncertům. Činností okrašlovacího spolku byl park dále rozšiřován na dnešních 2,5 hektaru. Na sady Rennerovy byl přejmenován roku 1934 k poctě Antonína Rennera, největšího mecenáše městské zeleně své doby. V tomto roce 1934 byl také slavnostně odhalen kamenný památník – kamenná skalka s bazénkem, vodotryskem a pamětní deskou.

Antonín Renner
Narodil se v roce 1818 ve Strakonicích a zemřel roku 1876 tamtéž. Vyučil se koželuhem a postupně se stal bohatým soukromníkem. Byl zakladatelem okrašlovacího spolku, který významně přispěl k rozšíření a zušlechtění městských sadů. Ty později dostaly jeho jméno.