Doposud poklidný přesun vojáků končí na kraji lesa. Dostávají se do léčky. Prudká střelba protivníka má vážné následky. Na zemi zůstává ležet několik osob. Hlasitě naříkají, jejich zranění jsou vážná. Přestože jsou vojáci pod palbou, daří se jim odtáhnout zraněné kolegy za terénní nerovnost a poskytnout jim první pomoc v bojových podmínkách. Tato situace byla k vidění během zdravotnického výcviku CLS (Combat Lifesaver), který se uskutečnil před nedávnem v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

Speciální zdravotnické kurzy se konají ve strakonické posádce již řadu let. O tom informovala tisková mluvčí pluku Jana Samcová. „Vedou je instruktoři s bohatými zkušenostmi, mimo jiné také ze zahraničních operací. Během kurzů učí, jak poskytnout první pomoc v bojových podmínkách," uvedla.

Speciální kurzy Combat Lifesaver, se konají ve strakonické posádce již řadu let.

Ošetření zraněného v boji se podle jejích slov v mnohém liší od péče v civilním prostředí. „Ovlivňuje ho řada faktorů probíhající bojová činnost, hluk, tma, nedostatek zdravotnického materiálu a podobně. Ošetření zahrnuje tři základní fáze: péči pod palbou, péči mimo dosah palby a péči v průběhu transportu zraněného (na vyšší úroveň zdravotnické péče)," vysvětlila. Dodala, že se vojáci učí, jak zastavit masivní končetinové krvácení, zajistit neprůchodné dýchací cesty a ošetřit poranění hrudníku. Seznamují se také s terapií šoku a tekutinovou resuscitací. Výuka vždy vychází z aktuálních zkušeností při bojovém nasazení.

Zájem o zařazení do kurzů CLS je podle Jany Samcové velký. „Nejen z řad vojáků, kterým je určen přednostně, nýbrž i ostatních bezpečnostních složek a civilních institucí," podotkla. Výukové centrum ve Strakonicích tak v minulosti školilo například příslušníky Speciální pořádkové jednotky Policie ČR hlavního města Prahy či strážní službu Národního parku Šumava.

Na začátku letošního roku nastaly u kurzů CLS změny. Jednou z novinek je prodloužení výcviku z jednoho na dva týdny. Množství probírané teorie se nezměnilo, na účastníky ovšem čeká mnohem více praktických nácviků. V prvním týdnu se probírá teorie, druhý týden je pak vyloženě zaměřený na praktické situace a nácviky modelových situací. Instruktoři se snaží o to, aby si účastníci kurzu vyzkoušeli jednotlivé úkony a reakce na různé incidenty v situacích, které se co nejvíce blíží reálným podmínkám.

Záchranářství mají strakoničtí vojáci v krvi

Speciální kurzy Combat Lifesaver, se konají ve strakonické posádce již řadu let.

Vojáci absolvovali v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích speciální zdravotní výcvik CLS (Combat Lifesaver). Příslušníky obvaziště, kteří je dva týdny učili, jak poskytnout první pomoc v bojových podmínkách, spojuje jedna věc záchranářství mají prostě v krvi.

S výukou taktické medicíny u jihočeského útvaru začal před několika lety praporčík Jaroslav Duchoň. Jeho úsilí by ale bylo marné, kdyby jej další vojáci nepodpořili a nepřidali se k němu. Jedním z nich byl praporčík Radoslav Nahálka.

Na první kurzy, které ještě nekonaly pod hlavičkou certifikovaného školícího centra, vzpomíná dobře. „Bylo to něco nového, co mi dávalo smysl. Účastníkům kurzu to hodně dalo do života. A nejen do toho vojenského, nýbrž i civilního," vzpomíná praporčík Nahálka a pokračuje: „Neměli jsme materiál, spoustu věcí jsme dělali takzvaně na koleně. Bylo i méně papírování, v tom to bylo jednodušší. S certifikovaným výukovým centrem je spojená náročná administrativa."

Od letadel a raket až k záchranáři

Speciální kurzy Combat Lifesaver, se konají ve strakonické posádce již řadu let.

Málokdo by věřil, že praporčík Nahálka sloužil většinu dobu v armádě jako technik, nejdřív u letadel, později ve Strakonicích u raket. „Záchranářství mě vždycky lákalo, ale protože jsem neměl zdravotnické vzdělání, blíže jsem o něm neuvažoval," prozrazuje praporčík Nahálka. Pak ale přišel zlom. Na Vyšší odborné škole zdravotnické vystudoval obor zdravotnický záchranář a nastoupil na tehdejší obvaziště 252. protiletadlového raketového oddílu.

Díky svým zkušenostem tak může srovnávat. Kladně hodnotí prodloužení výcviku z jednoho na dva týdny, ke kterému strakonické výukové centrum přistoupilo začátkem letošního roku. Množství probírané teorie se nezměnilo, účastníci ovšem absolvují mnohem více praktických nácviků. „Praxe je skutečně nejdůležitější. Co si lidé v kurzu osahají rukama, to jen tak nezapomenou," tvrdí Nahálka a dodává: „Máme výborné ohlasy, kurzanti jsou spokojení. To člověka vždycky povzbudí pro jeho další práci."

Zkušený voják, účastník zahraničních misí v Jugoslávii či Kuvajtu, začíná po mnoha letech vojenské služby uvažovat o uplatnění v civilu. Lidem ovšem bude pomáhat i nadále, v tom má jasno. Věnovat se chce léčbě onemocnění, u kterých lze využívat poznatky východní medicíny, konkrétně indické ájurvédy. „Při práci na záchrance strávíte s pacientem pár minut. Předáte jej do nemocnice a dál ani nevíte, jak to dopadlo. V nemocnici je to podobné, lidé se zde střídají jak na běžícím pásu. Při soukromé praxi znám lidi osobě a vidím výsledek, že jsem jim mohl pomoct od nějaké bolesti či problému. A to mě na tom baví," říká praporčík Nahálka.

S maximálním nasazením

Profese záchranáře pohltila i dalšího ze strakonických instruktorů praporčíka Romana Poštu. „Připravujeme vojáky do zahraničních operací. Je to důležitá práce, která má smysl. Výuku vedeme poctivě, jak nejlépe umíme. Hodně nám v tom pomáhají i další lidé z obvaziště, bez jejichž pomoci bychom se neobešli," konstatuje mladý voják.

Přiznává, že vedení kurzů CLS jej hodně změnilo. „Otevřelo mi to oči. Zjistil jsem, že v urgentní péči existuje více směrů. Postup, který uznávám a jsem o něm vnitřně přesvědčený, nemusí být jediný správný. Dokážu si také více připouštět a respektovat názory jiných lidí," vysvětluje praporčík Pošta.

Zdravotnických kurzů se účastní i zkušení vojáci, kteří v armádě slouží řadu let. Zdaleka se tak nejedná jen o jednostrannou výměnu informací. „My jim předáváme poznatky z oblasti medicíny. Naopak já od nich zase čerpám informace z taktiky apod. Jsem přece jen rok a půl ze školy," říká skromně Pošta.

Neskrývá radost, kterou jemu ale i všem kolegům udělal nový materiál, jenž výukové centrum dostalo na konci loňského roku. Nedostatek materiálu byl totiž takzvaným kamenem úrazu strakonického centra. „Pro kurzanty to má obrovský přínos. Co si u nás během výcviku vyzkouší, za použití konkrétního vybavení a pomůcek, už nikde jinde nenatrénují," zdůrazňuje Pošta a dodává: „Málokdo si uvědomuje, že taktická medicína je natolik specifická, že dovednosti je potřeba neustále obnovovat. V opačném případě je člověk ztrácí. Proto se k nám také absolventi jednou za půl roku vrací na krátké zopakování. Bez toho nemůžou tuto činnost provádět."

Jana Samcová