Výzkum a kroužkování probíhá pravidelně od roku 1977. Za tuto dobu bylo okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno přes 39 000 ptačích jedinců ze 112 ptačích druhů. Na stanovištích na březích rybníka je nataženo celkem 222 metrů nárazových sítí. Odchycení ptáci jsou odnášeni do tábora, kde je každý exemplář podrobně popsán a okroužkován. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá.

Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu ptačí populace v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice. Takto dlouhodobý výzkumný projekt je ojedinělý v Evropě i ve světě a vzbuzuje proto velkou pozornost i ve vědecké obci. Vedle dlouhodobého výzkumu byl Řežabinec v roce 2002 také první lokalitou v České republice zařazenou do evropského výzkumu CES (Constant Effort Sites) a v roce 2004 byla celá lokalita vyhlášena mezi prvními Ptačími oblastmi v rámci evropské soustavy Natura 2000. V neposlední řadě slouží akce i k výcviku mladých adeptů kroužkování a budoucích biologů.

Nejširší veřejnost má možnost sledovat práci odborníků od 25. 7. do 3. 8. 2021 a to každý den od 6 do 18 hodin. Nejvíce k vidění je vždy po ránu, kdy ptáci nejvíce létají. Podrobnosti (včetně popisu přístupové cesty do tábora) jsou uvedeny na plakátech akce a dozvíte se je i v Prácheňském muzeu v Písku – tel. 382 201 111.