Na pořízení nového osobního automobilu přispělo celkem devětačtyřicet různých sponzorů.
„Auto jsme nutně potřebovali. Sloužit bude především pro potřeby terénní pečovatelské služby. Určitě ho využijeme také k cestám v rámci sociálního šetření, které provádíme u seniorů, jenž si k nám podali žádost o umístění,“ řekla Daniela Davidová, ředitelka Centra sociální pomoci ve Vodňanech.

Slavnostní ceremoniál se konal na dvorku Centra sociální pomoci ve Vodňanech za účasti téměř všech zástupců zúčastněných sponzorských firem, starosty města Václava Heřmana, místostarosty Milana Kodádka a uživatelů domova. Sváteční atmosféru doplnilo vystoupení dětského pěveckého sboru Hvězdička.

„Ne všichni lidé mají startovací čáru stejně nastavenou a právě těm, kteří to nejvíce potřebují, se naše firma rozhodla podpořit. Zaměřujeme se na vozové parky dětských domovů, sociálních ústavů, škol a dalších zařízení, kde pečují o děti, seniory nebo hendikepované občany,“ řekl Rudolf Adam, zástupce společnosti, která celý projekt na Vodňansku organizovala.