To si nedaly ujít zhruba dvě stovky přihlížejících. Mezi nimi byli i ještě ani ne dvouletý Dan a pětiapůlletý Michal Benešovi ze Strakonic. „Zatím jsem takovou lokomotivu viděl jen v televizi. Ve skutečnosti vypadá úplně stejně," řekl Michal.