Dalších až 180 parkovacích míst vznikne v příštím roce na Beranově dvoře. Jedná se o prostor před zimním stadionem a mezi ulicí Ellerova a Na Křemelce. „Jsme si vědomi velkého nedostatku míst pro parkování ve městě,“ řekl místostarosta Strakonic Milan Jungvirt.


Jedná se o nezpevněné, volné prostranství, kde je parkování běžné, ale neuspořádané. Tímto projektem se tomu dá řád a rozšíří nabídka. „Nyní se připravuje dokumentace,“ dodal Milan Jungvirt.

Součástí plochy bude i nabíječka pro elektrokola. Přibudou také veřejné toalety. Vzhledem k tomu, že parkoviště sousedí s komplexem, který užívá DDM, počítá se v okolí se zpomalovacími prahy.

Celý projekt bude plně financován z rozpočtu města.

Alena Šrámková