Velikonoční výstavu nazvanou Poledne zvoníme, Jidáše honíme zahájilo včera odpoledne Muzeum středního Pootaví v prostorách kapitulní síně strakonického hradu.

Podle slov historičky muzea Blanky Jirsové pomocí drobných předmětů a obrazového materiálu zobrazuje křesťanskou liturgii velikonoční doby a z ní vycházející lidové zvyky a pověry.

„V oblasti křesťanské liturgie návštěvníka seznamuje s průběhem čtyřicetidenního postního období, které trvá od Popeleční středy do Zeleného čtvrtka,“ uvedla. Po něm přichází Velikonoční triduum – Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a s nimi spojená liturgie vycházející z Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Po třídenní slavnosti následuje padesát dní, během kterých se velikonoční mystérium dovršuje a končí Sesláním Ducha svatého. „Průběh velikonoční doby z pohledu křesťanské víry přibližují drobné liturgické předměty – růžence, modlitební knihy, katechismy, kropenky, svaté obrázky, podmalby na skle a obrazový materiál zachycující výjevy z cyklu Ukřižování Ježíše Krista,“ doplnila další podrobnosti k výstavě Blanka Jirsová.

Podobu dnešních velikonočních křesťanských obřadů zobrazují barevné fotografie. Zajímavými exponáty jsou zajisté také plastiky z muzejních sbírek – Kristus na oslátku dříve používaný při Květné neděli, Kristus zbičovaný a Pieta.

Vedle křesťanské liturgie výstava znázorňuje lidové obyčeje spojené s velikonočním obdobím, s odchodem zimy a příchodem jara a léta. Přibližuje tradici masopustní obchůzky, vynášení Morany, chození s lítem, velikonoční řehtání, pálení či obchůzku s Jidášem, pomlázku, pálení čarodějnic o filipojakubské noci a stavění májů. Na výstavě nechybí rozličné druhy řehtaček a klapaček, s nimiž děti o Velikonocích nahrazovaly zvonění kostelních zvonů.

Výstava v kapitulní síni je pro veřejnost otevřena ode dneška až do 9. dubna, od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích od 13 do 16 hodin.

Velikonoce na pohlednicích

Velikonoční expozici v kapitulní síni strakonického hradu vhodně doplňuje také výstava v blízké zámecké galerii s názvem Velikonoce na pohlednicích. Vystavované pohlednice s rozličnými velikonočními symboly a tematikou pochází ze sbírky Jaroslava Bouška. Zámecká galerie s drobným velikonočním zbožím je otevřena ve všední dny, tedy od pondělí do pátku, od  13 do 16 hodin. Výstava v galerii potrvá stejně tak jako ta velikonoční ode dneška až do 9. dubna.