A stejně tak tomu bude jistě v Číčenicích. Myslivecký spolek Strážka a Obec Číčenice v rámci Oranžového roku 2019 pořádají v sobotu 8. února od 20 hodin v obecním hostinci !nahoře“ již XI. Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje kapela Netolická pětka. Vstupné na akci je 100 Kč.