„Obdrželi jsme dotaci z kraje ve výši 120 milionů korun,“ uvedla ředitelka MSP Ivana Říhová. Rekonstrukce zasáhne expozice, sály, hrad bude zbaven bariér a práce se dotknou také restaurování nástěnných maleb a kamenných prvků v celém objektu.

 Dotaci dostalo MSP díky tomu, že uspělo v 52. výzvě IROP na rekonstrukci části Národní kulturní památky strakonický hrad patřící Jihočeskému kraji. Žádost byla podána 20. března 2017. Z důvodu rekonstrukce bude hrad uzavřen na tři roky.

Sumář: - Expozice a sály budou vytápěny, takže budou v provozu po celý rok.

- Rekonstrukcí skladových prostor získá muzeum nové sály pro přednáškovou, výstavní a edukační činnost.

- Nové bude i sociální zařízení a prostor pro odpočinek. 0 Hrad bude alespoň částečně zbaven bariér, a to výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím.

- Nové expozice budou představovat 5 hlavních oblastí, které jsou pro naše město typické: textilní výroba, výroba motocyklů, zbraní a další prům. výroba ČZ, dudácká a loutkářská tradice. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikne zcela expozice věnovaná historii a současnosti maltézského řádu ve spojení s historii města. Předmětem dotace je restaurování nástěnných maleb a kamenných prvků v celém objektu.

- Objekt bude uzavřen na tři roky, a to od 30.6. 2018, proběhne zde pouze výstava k I. sv. válce.

Provoz kapitulní síně a ambitu bude ukončen k 31.8. 2018: bude zde realizována velikonoční výstava, výstava výtvarných prací žáků ZUŠ a výstava k MDF ze soukromé sbírky Jeroena de Groota.

- Muzeum bude uzavřeno do poloviny roku 2021.