Pracovnice muzea Lucie Kupcová prozradila, co na návštěvníky v nové sezoně čeká. „Letos slavíme 120 let od založení muzea. Lidé se tak mohou těšit na výstavu i doprovodné akce," uvedla. Zároveň dodala, že nejzajímavějším exponátem je dělo, které návštěvníci uvidí v expozici Rožmberků či malby Jiřího Rejžka.

Při návštěvě strakonického muzea můžete vybírat z několika různě dlouhých prohlídkových okruhů.

Muzeum se během zimních měsíců dočkalo dílčích oprav. Nejvýznamnější je oprava věže Rumpál, konkrétně její špice a vstupních dveří.

Stálé expozice
- Pravěk – Přibližuje osídlení okresu v době pravěku.
- Středověk – Zachycuje období od první písemné zmínky o Strakonicích do počátku 16. století.
- Doba 16. až 18. století – Mimo jiné ukazuje dobová platidla, informace o cenách a platech našich předků.
- Společenský a kulturní život 2. poloviny 19. století – Část expozice je věnována Františku Ladislavu Čelakovskému, část řemeslné výrobě na Strakonicku.
- Dudy – Jádrem expozice je výběr řemeslně nejzajímavějších a nejzdařilejších dudáckých nástrojů z časového rozmezí 2. poloviny 18. století až do 1. poloviny 20. století
- Model hradu – Uvidíte hrad v měřítku 1:200.
- Rožmberkové – Expozice je věnována rodu Rožmberků a řádu sv. Jana Jeruzalémského.
- Fezko – Zachycuje prvopočátky nejstaršího průmyslového odvětví ve Strakonicích – výrobu fezů.
- ČZ – Kromě zbraní z České zbrojovky tu najdete i kola, motokola a motocykly.

Otevírací doba
Duben, květen, září, říjen: úterý až neděle od 9 do 16 hodin, pondělí zavřeno
Červen až srpen: denně od 9 do 17 hodin

Základní vstupné
Odvíjí se podle vybraných prohlídkových okruhů. Začíná na 20 korunách pro dospělého a 10 korunách pro děti do 15 let a důchodce. Bližší informace na www.muzeum.strakonice.cz

Může se hodit…
- Parkovat můžete na několika místech, a to na parkovišti u hradu, za hradem či u budovy bývalého Fezka.
- Občerstvit se můžete buď v restauraci na II. hradním nádvoří, nebo v hradní Vševědně, tu během sezony provozuje Šmidingerova knihovna.
- Toalety najdete jako návštěvníci muzea přímo v muzeu, nebo na III. hradním nádvoří.
- Nepotřebné věci, batohy či bundy si můžete v muzeu odložit do uzamykatelných schránek.