Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové si výzva kladla za cíl zlepšit stav muzeí. Stojí za ní úsilí pečovat o kulturní dědictví republiky. „Tyto finance jsou naším dalším příspěvkem k letošním oslavám. Samozřejmě budeme v podporování podobných chvályhodných projektů pokračovat i nadále,“ uvedla v listopadu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Během dvou let má být podle ředitele Alšovy jihočeské galerie (AJG) Aleše Seiferta investováno do objektu muzea, původního Domu služeb ze 70. let, 32 milionů korun z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancuje a předfinancovává.

Co všechno budovu čeká? „Je potřeba kompletní rekonstrukce a vizuální změna, například se vymění pásy oken,“ vysvětluje ředitel. Dole v budově se počítá s depozitářem, nahoře budou prostory pro stálou expozici a krátkodobé výstavy přístupné veřejnosti, přibudou kancelářské prostory, kde bude sídlit edukátor a kurátor. „Dodnes tam chybí standardní činnost AJG, a to je právě edukování,“ myslí si Aleš Seifert. Po rekonstrukci plánuje zahájit školní programy, edukační činnosti pro mládež a programy pro veřejnost. „Teď se to nedařilo, nebyl k tomu prostor ani čas,“ říká Aleš Seifert. Mezinárodní muzeum keramiky totiž mělo otevřeno jen od června do října. Nově ho však navštívíte celoročně. Budova nabídne tedy i možné pracovní příležitosti pro obyvatele Bechyňska a okolí.

S pracemi bude hotovo bude na podzim roku 2020, veřejnosti se objekt otevře na jaře 2021.

V těchto dnech se realizují další dva projekty v krajském městě, na něž dostala AJG příspěvky z Evropské unie. V objektu Wortnerova domuje potřeba rozšířit budovu do dvoru a zařídit možnost bezbariérového pohybování po galerii. V budově Sparta se také pracuje. Je třeba kromě výměny pásu oken ještě například vybudovat depozitní prostory, restaurátorsko-konzervační dílnu na papír a edukační pracoviště. Oba objekty budou hotovy na konci letošního roku.