Sbírky Muzea středního Pootaví obohatil další příspěvek – sekera z mladší doby bronzové. Více archeolog muzea Eduard Červenka. „Začátkem letošního roku nalezl jeden občan na katastru obce Velká Turná sekeru z mladší doby bronzové. Sekeru ihned po objevu přinesl na archeologické pracoviště Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Zaměstnanci muzea společně s kolegy z Českých Budějovic provedli zaměření místa nálezu a povrchový průzkum v okolí. Bohužel s negativním výsledkem," řekl Eduard Červenka.

Nález kompletně zachovalé bronzové sekery podle něj i tak významně přispěl k archeologickému poznání sledované oblasti.

Kromě toho nález opět o něco více zviditelnil jednu ze „skrytých" činností muzea, a to archeologický výzkum.