Výstava Carol Novák – Fotograf mezi secesí a modernou představuje Nováka jako jednoho z nejvýznamnějších fotografů a pedagogů prvních třech desetiletí 20. století, mapuje jeho umělecký vliv a angažmá ve Vídni a v Praze, nezapomíná ani na jeho vztah k rodným Horažďovicím. K vidění budou jeho fotografie a díla vytvořená ušlechtilými fotografickými technikami jako je gumotisk, bromografie nebo uhlotisk. Návštěvník bude moci spatřit i díla některých jeho žáků: Josefa Sudka, Antona Josefa Trčky, Karla Němce a dalších. Výstava zároveň odkrývá proměny vkusu a pojetí umělecké fotografie od zdobných a stylizovaných kompozic secesní doby po strohost a formální čistotu moderny. Vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, je dosud největším počinem tohoto druhu, kterého se Carolu Novákovi dostalo. Při této příležitosti vydalo Městské muzeum souborný katalog, který bude v prodeji v Městském informačním centru.

Druhá letošní výstava Ševci, svrškaři, příštipkáři představuje velmi staré řemeslo obuvnické. Nabídne ukázky nástrojů, strojů i výrobků, které se používaly v našem regionu a které byly mnohdy ještě donedávna ukryty na půdách či ve sklepích. Výstava totiž navazuje na úspěšnou badatelskou a akviziční kampaň, při níž se podařilo zmapovat řadu nositelů řemesla v posledních dvou stoletích a pro potřeby výstavy získat autentické předměty, dílem jako dary do sbírky, dílem jako zápůjčky.

Rozšíření zámecké expozice

Vedle výstav bude představena i další místnost stálé zámecké expozice nazvaná Vkus Rudolfa Kinského. Tento významný český šlechtic koupil horažďovický velkostatek v roce 1834, následně zámek upravil a dovybavil nábytkem. Letošního jara, tedy necelá dvě století po zmíněné adaptaci zámku, probíhaly restaurátorské práce jednak na dochovaném nábytku, jež je ve sbírce Městského muzea, ale také v samotné místnosti, kde restaurátoři odkryli výmalbu z doby zmíněného velkostatkáře. Návštěvníci tak spatří místnost upravenou a vybavenou dle vkusu 30. let 19. století ve slohové čistotě odcházejícího empíru a nastupujícího biedermeieru.

K vidění jsou nejen letní výstavy

Po celou sezonu, která trvá do konce měsíce září, můžete zhlédnout i čtyři stálé muzejní expozice: Myslí a kladivem – Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví, Prácheňské marionety, expozice lidové kultury a historie podomácké výroby v Pošumaví Oživlá lidová kultura a Diagnóza krystal, jež je stálou expozicí alpských minerálů. Mimo zdi muzea jsou návštěvníkům připraveny venkovní volně přístupné expozice v Masných krámech a Geopark Ve zdi umístěný v zámeckém parkánu.

Horažďovice můžete navštívit po celý rok. Slavnostní zahájení výstav a zámecké sezóny proběhne 27. května v 16 hodin, po tomto datu bude celý zámek přístupný až do září každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Muzejní expozice je možné navštívit celoročně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Sezonu zahájí starosta města Michael Forman a vedoucí muzea Zdeněk Polanský, o výstavách promluví jednotliví kurátoři. O stylový hudební doprovod se postará Klarinetový soubor Prachatice.