Na webových stránkách města je k vidění prezentace nové podoby náměstí Svobody. Jedná se o verzi, která bude realizována? Na co se mohou obyvatelé Volyně těšit?

Projektová dokumentace dopracovává schválený návrh řešení rekonstrukce náměstí. V dalších projektových stupních se pouze upřesňuje stavebně technické řešení. Obyvatelé se mohou těšit na celkovou změnu vzhledu náměstí, zviditelnění morového sloupu, obnovu původní kašny, nové řešení zpevněný ploch i zeleně apod.

Měli možnost s k rekonstrukci lidé ve Volyni vyjádřit? Co konkrétně požadovali?

Veřejnost se vyjadřovala už při projednání návrhu řešení – urbanistické studie. Hlavním požadavkem bylo zvětšení ploch zeleně, to je v projektové dokumentaci zohledněno.

Podívejte se na vizualizaci projektu:

Zdroj: Youtube

Kdy k rekonstrukci náměstí dojde a jak dlouho potrvá?

Rekonstrukci předpokládáme realizovat pouze za případného spolufinancování z vhodného dotačního titulu. Rádi bychom stavbu zahájili v období let 2023 až 2024. Dobu realizace odhadujeme minimálně na 18 měsíců.

Jak na tu dobu bude řešena doprava přes Volyni? Především kamionová?

Navrhované řešení rekonstrukce náměstí nezasahuje do silnice I/4. Stavba bude prováděna za plného provozu pouze s dočasným dopravním omezením v jednom jízdním pruhu.

Vojáci předali vánoční dárky v domově pro seniory v Lidické ulici.
Strakoničtí vojáci předali dar domovům pro seniory

Na kolik peněz rekonstrukce vyjde?

Nyní jsme ve fázi zpracování projektu pro stavební řízení, orientační rozpočet na rekonstrukci náměstí Svobody bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Zatím máme hrubý odhad do 30 milionů korun bez DPH.