Výsledkem byl obsáhlý seznam předmětů, nábytku a vybavení domácnosti, u kterých byl předpoklad zájmu ze strany muzeí,“ řekl referent vztahů k veřejnosti Andrej Bančanský.

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury byly jednotlivé věci rozčleněny tak, aby mohly obohatit sbírky nejen regionálního muzea ve Vodňanech, ale i sbírky Národního památkového ústavu nebo Technického muzea v Brně.

Pracovníci regionálního Městského muzea a galerie Vodňany si do své sbírky zařadili historický jídelní servis a dvě sochy nalezené na půdě domu, ze kterých měli obzvlášť velkou radost. „Podle historických pramenů socha sv. Anny kdysi zdobila rohový výklenek domu,“ uvedla ředitelka muzea Jitka Velková.

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích si převzal např. šavle, petrolejovou lampu, dřevěný kříž, starý psací stroj a malířský stojan. Technické muzeum v Brně si odvezlo mimo jiné historické dětské sáňky, houpacího koně, staré lyže, stará litinová kamínka či keramický retro lustr.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.