Důvodem oprav mostu byla nefunkční izolace mostovky a již nevyhovující záchytný systém. Na místě došlo k obnově betonových nosníků a spodní stavby. Vybetonována byla nová železobetonová deska, došlo k instalaci hydroizolace a mostních svodidel. Nově vybudované byly i mostní štíty. Celý opravovaný úsek byl pak dále opatřen novou obrusnou vrstvou vozovky.

Stavební úpravy prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic firma Metrostav Infrastructure za cenu 6,6 milionů korun bez DPH.