„Projekt je vypracován v celkových nákladech 9,146 milionu korun. SÚS se bude podílet částkou 8,77 milionu korun. Celá tavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ informoval Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Správa silnic provede kompletní rekonstrukci mostu přes Dobřanovský potok. Město bude souběžně s touto stavbou realizovat výstavbu nového chodníku. Náklady na chodník dosáhnou dle projektové dokumentace 414 tisíc korun včetně daně z přidané hodnoty. „Současně zde dojde k realizaci nového veřejného osvětlení, které je zatím v hrubém odhadu vyčísleno na 100 tisíc korun včetně DPH,“ řekl starosta Václav Valhoda. Dojde zde k umístění tří nových lamp v úseku kolem potoka k bývalé pekárně. Výběrové řízení zatím neproběhlo. Pravděpodobná realizace bude koncem srpna, nebo začátkem září letošního roku.

V letošním roce počítá rozpočet města Volyně s 11, 8 milionu korun do výstavby a oprav místních a účelových komunikací, chodníků a lesních cest.