Středoškolská studentská soutěž Hala roku Junior pořádaná stavební fakultou ČVUT v Praze se uskutečnila v pátek 12. ledna. Z VOŠ a SPŠ Volyně byly vyslány dva soutěžní týmy. První skupina startovala pod názvem TWIBLES ve složení Zdeňka Sedláčková a Veronika Kotrbová. Druhý tým s názvem Brabčáčci reprezentovali studenti Lukáš Hozman, Ondřej Brabec a Natálie Fulínová.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. „V kategorii A jsme měli zastoupení družstvem TWIBLES,“ informovala Deník učitelka Ivana Jandová. V této kategorii soutěžili studenti s modely, které připravují předem podle zadaných kritérií. Při soutěži jsou pak všechny práce podrobeny zatěžovací zkoušce, kdy se hodnotí efektivita modelu. Jeřáb, který vyrobil volyňský tým, byl zhotovený převážně z překližky, provázků a špejlí, vážil 241 gramů Stačilo to na 13. místo.

V kategorii B se také soutěžilo o nejefektivnější model, ale jeho konstrukce probíhala až přímo na fakultě.

Studentům byl zadán úkol zhotovit příhradový vazník, který měl překlenout 1,2 metru. Soutěžily oba volyňské týmy. Všichni soutěžící se v této fázi totiž dostávají pod velký tlak. V 15 minutách musí vymyslet konstrukční řešení a strategii, jak postupovat při zhotovování modelu, aby splnili časový limit dvou hodin. Tedy vše muselo být o souhře, přesnosti a pečlivosti.

To pomohlo hlavně týmu Brabčáčků k umístění na 3. místě a k získání Divoké karty za konstrukční řešení. Toto umístění získali mezi 36 družstvy. „Na to, že na začátku jsme měli jen dvě kartonové desky, provázek, pár špejlí a tavnou pistoli, jsme si vedli velmi dobře. Náš model vážil 224,7 g a přenesl zatížení málo přes 8 kg. „Jako odměnu za účast jsme si odnesli zajímavé zkušenosti a získali jsme 3. místo,“ řekl za tým Brabčáčků Ondřej Brabec.

Této soutěže se studenti volyňské školy zúčastňují pravidelně.