V případě pervitinu obsadila česká města dokonce prvních pět příček za rok 2021.„Není o tom pochyb. Zatímco většina Evropy má jako hlavní drogu heroin, u nás je to tradičně pervitin, a to i díky domácí výrobě," řekl ČTK Vobořil. Dodal, že v počtu takzvaných problémových uživatelů, tedy závislých, je Česko pod evropským průměrem.

Jak dopadlo měření: Nejvyšší množství metamfetaminu (účinná látka v pervitinu, jinak také crystalu) se našlo v Ostravě (684 miligramů na 1000 lidí na den), následované Brnem (546 mg), Českými Budějovicemi (507 mg), Karlovými Vary (339 mg) a Prahou (329 mg). V dalších českých městech se měření neuskutečnilo.

Koordinátor podotkl, že heroin je dražší než pervitin, užívá se i víckrát za den, riziko trestné činnosti a infekčních chorob je vyšší. „Pervitin ale není žádná selanka. Je to velmi riziková látka. Člověk nespí, hubne, nemá chuť k jídlu a ztrácí energii. Není pak schopen studovat či pracovat," dodal koordinátor.

Studie zjišťovala stopy kokainu, konopí, pervitinu či extáze v odpadních vodách. Pervitin, kokain a extáze patří mezi stimulační drogy. Heroin je tlumící opiát.

S odstupem za městy v Česku skončila lotyšská Riga (226 mg), Bratislava (187 mg) a Piešťany (151 mg).

Stavba mostu nad budoucí dálnicí D3 mezi Českými Budějovicemi a Vrátem v trase Rudolfovské ulice. Staví se na úseku Úsilné - Hodějovice.
U Budějovic směrem na Rudolfov staví most, povede nad dálnicí, podívejte se

Do první pětky se některé z českých měst dostalo ještě v množství nalezených pozůstatků konopí v odpadních vodách, když v této kategorii na pátém místě skončily Karlovy Vary (123 mg). Jasně první byla Barcelona (456 mg) následovaná Amsterodamem (158 mg).

Nejvíce stop po kokainu se zase našlo v belgických Antverpách (1582 mg), švýcarském St. Gallenu (1337 mg) a Amsterodamu (887 mg). Z českých měst byla nejvýše Praha (240 mg) na 30. pozici.

Tým posttraumatické péče. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na Letišti České Budějovice a práce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
V očích mají smutek, strach i nejistotu, říká členka posttraumatického týmu

Na prvních příčkách nebyla česká města, ani pokud jde o amfetamin a extázi (MDMA). U amfetaminu byl celkově první nizozemský Eindhoven (805 mg) a z českých měst Ostrava (77 mg) na 20. pozici. U extáze byl nejvýše Amsterodam (125 mg), Praha (27 mg) byla jako první z českých měst na 17. místě.