Stranou Jinína se rozkládá starobylé zátiší. Říkají tomu pahorku Bambulice a samotného místa se týká pověst zvaná Na Žalosti.

Proti své vůli

V zorkovickém mlýně žil starý mlynář. Na hřbetě měl již přespočet křížků, a tak by si rád dopřál zaslouženého odpočinku. Jeho jediný syn se však do ženitby nehrnul a raději po tancovačkách chodil a vesele si vedl.

Pantáta, mysle na svou živnost, přeci svého syna přiměl, aby se oženil. Vybral mu hodnou a pracovitou dívku z blízkého Jinína. Zkrátka, mladík se oženil proti své vůli, a to nevěstilo nic dobrého.

Za nějaký čas starý mlynář zemřel a mladého už nic ve mlýně nedrželo. Ani práce, ani mladá žena, ani narození potomka. A tak se jeho trvalým domovem staly hospody v blízkém okolí a náš furiant začal propíjet zděděný majetek. Marně jej usoužená žena prosila, na život malého synka přísahala, vše bylo marné.

Jednoho zimního času se mlynář dlouho nevracel z jinínské hospody a jeho žena se rozhodla jít mu naproti. Do náruče vzala dítě a spěchala mrazivou nocí.

Došla na vršíček nad vsí a přemožená žalem a únavou se posadila do sněhu. V mrazu však brzy usnula. Druhý den ji zde lidé našli i s děckem zmrzlou. Lidé to místo pak nazvali Na Žalosti a postavili tu na památku boží muka. Pod nimi se na jaře ukázala studánka, která prý vznikla ze slz, jež tu nešťastná mlynářka vyplakala.

Jsou nejstarší

Zmíněná boží muka jsou jedním z nejstarších kamenných sloupků v jižních Čechách. Ba, jsou dokonce datovány do roku 1482. Lidová fantazie k nim vyčarovala tklivý příběh. Ale skutečná historie tohoto místa je neméně silná. Tento sloupek nechala postavit ve zmíněném roce Anna ze Strakonic, která patřila k nižší šlechtě a podílela se také na přestavbě a rekonstrukci jinínského kostela. Dílem její zbožnosti je rovněž místní křtitelnice, čarokrásná práce pozdní gotiky.

Místo Na Bambulici bylo ve středověku známé svým léčivým pramenem a boží muka zasvěcená svaté Anně měla potvrzovat zázračnost zdejší vody i posvátnost celého prostoru. Časem studánka vyschla a její pramen se objevil o dvě stě metrů níže, při těžení hlíny v nové cihelně. A tato sudánka dostala staronové jméno Na Žalosti.

Autor: Ondřej Fibich