Na svá školní léta v místní škole vzpomíná pětaosmdesátiletý Karel Mach z Nihošovic. „Když byla nějaká lumpárna, řídící to s námi zúčtoval hned. Dostali jsme rákoskou a bylo to. Na druhou stranu byla i nějaká ta zábava, tedy taková, jakou jsme si mohli dovolit. Pan učitel hrál na housle a my jsme zpívali," připomněl si. V Nihošovicích chodil do školy od první do páté třídy. Pak musel stejně jako ostatní čtyři kilometry přes kopec do Volyně.

Téměř polovinu žactva v Nihošovicích vždy tvořily děti se sousedních Němětic. K nim patřil i šestasedmdesátiletý Josef Kotál. „Na školní léta v Nihošovicích moc rád vzpomínám. I my jsme tam chodili až do páté třídy a od nás do Volyně," dodal.

Na školu v Nihošovicích má vzpomínky i Božena Vondřičková, za svobodna Gabrielová, ze Strakonic. Učila tam sice jediný rok, ale byl to ten její úplně první. Bylo to ve školním roce 1958/59. „Do dneška na to ráda vzpomínám. Bylo to takové rodinné prostředí. Měla jsem sice ve třídě druháky, čtvrťáky i páťáky, což bylo samo o sobě náročné. Ale na druhou stranu bylo třeba krásné vidět, jak ti starší pomáhají těm mladším," zavzpomínala.

V části bývalé školy je sice nyní obecní úřad, knihovna, zasedací místnost a jeden byt, zbytek objektu na své využití zatím čeká. Podle starosty Václava Lukáše je všechno otázkou peněz, bez dotací by toho obec moc vybudovat nedokázala. „Nejprve jsme zamýšleli přebudovat část objektu na domov pro seniory. Na to se ale v současné době podpora sehnat nedá. Na malometrážní byty by se snad podpora sehnat dala. Uvidíme," dodal.

Z historie

Do roku 1867 musely děti chodit do školy ve Volyni. V Nihošovicích se pak začalo učit nejprve ve světnici mlýna. V nově postavené školní budově se začalo učit v roce 1870. Až do konce století vždy školu navštěvovalo kolem stovky žáků nejen z Nihošovic, ale i ze sousedních Němětic. Začátkem století se začala budovat nová škola. Hotová byla v roce 1904. V celé školní historii do školních lavic zasedlo nejvíce dětí v roce 1904, a to 137. V roce 1926 se stal řídícím učitelem František Kabátník a v roce 1927 začal v Nihošovicích učit Josef Vlk. Po druhé světové válce působil v Nihošovicích jako řídící učitel Josef Hartl. Setrval tam až do let sedmdesátých. Posledních asi dvacet žáků, prvňáků a druháků, bylo v Nihošovicích ve školním roce 1974/75. V červnu se historie nihošovické školy uzavřela. Děti nyní dojíždějí do školy v Česticích.