Především úsporu při vytápění celé budovy si slibuje od právě zahájené rekonstrukce pavilonu prvního stupně Základní školy Dukelská strakonická radnice. Zároveň tím však napraví dlouhodobě neutěšený stav tohoto panelového objektu vybudovaného na počátku osmdesátých let.

Podle slov ředitele školy Václava Vlčka přichází v tomto směru rekonstrukce v hodině dvanácté. „Stav pavilonu už byl takřka kritický. Na mnoha místech ani nešla otevírat okna, zatékalo spárami i střechou," zmínil se.

Jak uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková, stavební úpravy pavilonu spočívají v komplexním zateplení objektu. „Jde o zateplení ploché střechy a provedení nové hydroizolační vrstvy, demontáž fasádních zavěšených panelů ze štítových stěn, zateplení svislých obvodových konstrukcí a výměnu dřevěných zdvojených oken za nová plastová okna. Dále o výměnu vnějších dveří za nové s hliníkovým profilem," uvedla.

Dodavatelem je firma Švec, s.r.o. Stará Dobev, která nabídla nejnižší cenu, a to 3 954 892,95 korun včetně DPH. To je pod hladinou předpokládaného rozpočtu, který byl ještě o zhruba tři sta tisíc vyšší. „Stavební úpravy jsou částečně kryty z projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Dukelská, který je financovaný z Operačního programu Životní prostředí," doplnila. Předpokládaná dotace je cca 3,2 milionu korun, skutečná výše bude známa až po vyúčtování projektu. Zbytek půjde z městské kasy.

Dokončení rekonstrukce je plánované na 22. září. Veškeré práce v interiéru ale musí být bezpodmínečně hotovy k termínu 14. srpna, kdy je škola mimo provoz.