Tento certifikát získávají zaměstnavatelé, kteří prokazatelně motivují, inspirují a podporují pozitivní změnu životního stylu svých zaměstnanců, realizují programy v oblasti péče o zdraví zaměstnanců, a stávají se inspirací dalším zaměstnavatelům v ČR.

„Do programu jsme se zapojili v roce 2017. Jako ředitelka jsem si již léta kladla otázku, jak mohu ochránit své zaměstnance, když jsou nepřetržitě pod velkým tlakem, který souvisí s mimořádně vysokou duševní a fyzickou zátěží? Závazkem mých zaměstnanců je starat se o naše seniory. Pokud však nebudou pečovat o sebe, o své zdraví, nelze toto poslání plnit. Dobré věci, mohou naopak vznikat jen ve stavu tělesné, duševní a sociální pohod,“ řekla Daniela Davidová.

Hlavním cílem strategie programu je zlepšit zdravotní stav zaměstnanců a podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházet vzniku nemocí. Informovat, inspirovat zaměstnance k zlepšení jejich životního stylu takovými způsoby, které je zaměstnavatel schopný a hlavně ochotný pro své zaměstnance udělat.

„Tuto prestižní značku jsme získali jen na základě prokazatelného naplňování filozofie péče o zaměstnance. V současné době jsme se stali první organizací v sociálních službách v České republice, která tento certifikát získala,“ doplnila Daniela Davidová.

Ochrana zdraví zaměstnanců nad rámec stanovený legislativou, zvyšování zdravotní gramotnosti a zodpovědnosti za vlastní zdraví je cíl hodný veřejného uznání.