Před 101 lety začali obyvatelé malé obce nedaleko Radomyšle se stavbou vlastní školy. Po roce – 1. června 1913 – ji pak slavnostně otevřeli.

V minulých dnech si Chrášťovičtí v rámci tradiční pouti 100. výročí připomněli.

Na oslavách byl také Václav Kučera (83). Kromě toho, že je funguje jako místní kronikář, byl i žákem školy. „To bylo od roku 1936 do roku 1940. Zvenku se škola změnila, má novou fasádu, ale zevnitř jsou tam ty samé místnosti, jako tenkrát," říká. Také vzpomíná, jak se museli s příchodem nacistů všichni učit německy. „A když přišel rok 1968 a byli tady Rusové, museli jsme se povinně učit ruštinu. Jak vidíte, bylo jedno, jestli jste byl žák, nebo dospělý chlap," dodal.

Jaká byla historie nejprve dvoutřídní a poté jednotřídní školy v Chrášťovicích? Nový školský zákon z roku 1870 dovoloval obcím, které měly více než 40 žáků, zřídit vlastní školu. Povolení ale dostaly Velká Turná a Klínovice. Chrášťovice neuspěly. V roce 1908 už byl ale počet žáků 118, což byl – včetně pochůzkové vzdálenosti 3,9 kilometru do školy v Radomyšli – více než dostatečný důvod. „Zemská školní rada po domluvě se Zemským výborem království Českého povolila 27. února 1907, aby se pro Chrášťovice zřídila samostatná dvoutřídní obecná škola s vyučovacím jazykem českým," říká se v historických pramenech.

Jsou dokonce i známá jména místní školní rady z května 1909: Předseda Eduard Čapek (rolník), člen a místní školdozorce František Šlapák, člen Jan Kokrda (rolník), František Pavelka (rolník), člen Josef Čapek (chalupník).

Plán na stavbu školy vypracoval Jan Komrska z Písku, rozpočet byl 33 000 korun (skutečnost 33 900 korun). Stavba začala 12. dubna 1912.

Výuka skončila někdy v roce 1963, přesné datum zaznamenáno není.

Po ukončení výuky využívalo budovu JZD, byly zde kancelář MNV, knihovna a klubovna mládeže. „Významné rekonstrukce se budova dočkala loni a také v letošním roce, a to díky dotaci 1,8 milionu korun," říká starosta Stanislav Komrska. Došlo na opravu fasády, k výměně všech oken či vchodových dveří. V budově sídlí obecní úřad, knihovna, archiv a je zde společenská a kulturní místnost.
V nejbližších letech budovu žádné výrazné změny už nečekají.