Městský ústav sociálních služeb ve Strakonicích (MěÚSS) povede Dagmar Prokopiusová (41). Vedení města si ji vybralo minulý týden v středu 18. února z osmi uchazečů. „Zapůsobila na nás nejen vystupováním, ale také vizí, se kterou se chce svojí práce ujmout," řekl k rozhodnutí starosta Břetislav Hrdlička.

Dagmar Prokopiusová.Dagmar Prokopiusová k tomu říká, že její prioritou je spokojený uživatel. „Mohu nabídnout své zkušenosti z práce ve zdravotnictví a zdravotně sociální oblasti, především ze svého působení v manažerských pozicích na ministerstvu zdravotnictví," uvedla pro Strakonický deník, a dodala: „Přála bych si, aby stáří bylo alespoň pro většinu uživatelů MěÚSS jedno z těch nejlepších období jejich života. Aby měli možnost realizovat to, co je zajímá a baví a co třeba zatím z různých důvodů ve sém životě nestihli."

Vedení MěÚSS převezme od 1. dubna letošního roku. Ten do 3. prosince 2014 vedl Karel Seknička. Právě v tento den byl radou města z místa ředitele MěÚSS s okamžitou platností odvolán.

- Dagmar Prokopiusová se narodila ve Strakonicích. Zde absolvovala povinnou školní docházku a Gymnázium. Poté odešla nejdříve studovat do Č. Budějovic a následně do Prahy, kde vystudovala magisterský studijní obor ošetřovatelství na 1. LF UK.
- Zde nastoupila do prvního zaměstnání ve Všeobecné fakultní nemocnici jako zdravotní sestra.
- V letech 2000 až 2007 pracovala na ministerstvu zdravotnictví, kde se mj. věnovala i oblasti sociální péče.
- Od roku 2007 působí v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.