„Nakonec jsme museli původně plánovanou výstavu přesunout, protože byla zaměřením vhodná zejména pro školní děti a v současné situaci bohužel školní kolektivy nemohou za námi přijít,“ říká ředitelka Městského muzea a galerie ve Vodňanech Jitka Velková a dále pokračuje, „nápad na tuto výstavu byl uložen v pomyslném šuplíku a nyní dostal příležitost k realizaci. Výstavou chceme poděkovat restaurátorům Janě a Tomáši Záhořovým, kteří svou usilovnou prací pomohli zachránit velké množství obrazů, sklomaleb i soch." Život v galerii se ani po dobu státem nařízené přestávky nezastavil a čas byl věnován obnově výmalby, údržbě exponátů a jejich evidenci. Nyní již jen nezbývá než doufat, že si lidé po obnovení provozu co nejdříve najdou cestu zpět za výtvarnými díly a zajímavými exponáty.