Zeleň u obchvatu dále doplňuje 23 tisíc keřů a 2700 popínavých rostlin, které brzy porostou protihlukové stěny.

Další stromy se pak objevily například v prostoru Jezárek, kde výsadbou kosterních stromořadí došlo k vymezení základních linií nového parku, od kterých se bude v následujících letech samotný park dále rozvíjet. Výsadba zde též propojila stromořadí v ulici Labutí a Mírová (k podchodu na Jezárky).

Významná výsadba byla realizována v areálu plaveckého a zimního stadionu, ke které došlo prostřednictvím fyzické osoby. Té byla uložena za rozsáhlé kácení dřevin náhradní výsadba v počtu 50 dubů. Za zmínku také stojí náhradní výsadby za kácení v prostorách dopravního terminálu do parku U Dudáka a do ulice Na Ohradě.