Z pojištění odpovědnosti majetku města nelze tuto událost likvidovat. Pojišťovna totiž neplní za škody vzniklé z příčiny vyšší moci, což je například vichřice, krupobití a podobně. Rada města se ale rozhodla majitelům hrobů pomoci. Písemně byli vyzváni k podání žádosti o finanční náhradu za opravy. Ten mohli uplatnit do 31. října 2018 a nejpozději do 30. listopadu 2018 musejí doložit za práce fakturu.

Město dalo dřevo na lávku
Volyňští rybáři opravili lávku u rybníka Pelich pod obcí Chvalšovice. Vodní plochu mají totiž v nájmu. Potřebovali na to 2 m² modřínového dřeva. To jim poskytlo jako věcný dar město Volyně. Na svém zasedání to schválila v polovině září městská rada.