Dukelská

V Základní škole Dukelská se pro kompletní rekonstrukci elektroinstalace musely vystěhovat všechny učebny a kabinety. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o velký objem prací, musela být oprava rozdělena na etapy. První část se realizovala loni, o letošních hlavních prázdninách přišlo na řadu první nadzemí podlaží hlavní budovy školy pocházející z 60. let minulého století a v příštím roce je v plánu druhé nadzemní podlaží. V rámci oprav došlo k výměně veškerých elektrorozvodů včetně počítačových sítí do drážek vedených pod omítkou s jejich následným zednickým zapravením. Pouze v aktuálně rekonstruované části bylo použito téměř deset kilometrů nových kabelů. Rekonstrukce za 3 500 000 Kč byla ukončena v termínu, aby nedošlo k ohrožení zahájení školního roku.

F. L. Čelakovského

Školní jídelna při Základní škole F. L. Čelakovského v Jezerní ulici dostala v rámci rekonstrukce umývárny nádobí nové mycí centrum za jeden a půl milionu korun. ZŠ F. L. Čelakovského je druhou největší školou ve Strakonicích a v čase roste počet jejích žáků, otevírá se více prvních ročníků a dosluhující zařízení školní jídelny si již zasloužilo výměnu, především ve vztahu ke kapacitě provozu, která činí téměř tisíc jídel za den. Moderní gastro zařízení bude mít díky vybavení na zpětné získávání tepla z par ekonomičtější provoz a výběr z několika mycích programů se přizpůsobí konkrétním úkolům.

Základní škola Dukelská Strakonice 1. září 2021.
VIDEO: Začal školní rok. Podívejte se, jak ho zvládli na Dukelce

Krále Jiřího z Poděbrad

Dívčí sociální zařízení v Základní škole Krále Jiřího z Poděbrad prochází kompletní opravou. V rámci rekonstrukce byly demontovány veškeré stávající zařizovací předměty, včetně starých rozvodů vody a kanalizace. Veškeré staré litinové stoupačky byly odstraněny až na úroveň prvního nadzemního podlaží a dochází k jejich výměně za plastové potrubí. Každé podlaží bude mít vlastní uzávěr vody. Vybavení sociálních zařízení pochází z doby přelomu 80. a 90. let minulého století, z toho důvodu byly veškeré zařizovací předměty nahrazeny novými. Celková cena rekonstrukce vyjde městskou kasu na milion korun.

Všechny zde uvedené částky jsou rozpočtové, neboť v tuto chvíli není známo konečné vyúčtování. Závěrečná podoba se může tedy měnit.

Ing. Markéta Bučoková, PR města