Projekt počítá s náklady 35 milionů korun, dotace by pokryla třetinu. Pokud vyjde žádost o dotaci, rekonstrukce musí být dokončena do 31. prosince 2023.

Něco z historie MěDK Strakonice : - dům kultury byl zkolaudován v roce 1960
- původní projekt na přestavbu a přístavbu divadelního sálu byl spočten na 180 milionů korun a byl řešen již v roce 2009
– několik žádostí o dotaci z operačních programů bylo neúspěšných
– nyní byla podána další žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a regulaci vytápění v hodnotě 35 milionů korun, dotace by činila jednu třetinu částky