Z letošních 14,97 Kč na 15,94 Kč za kubík, tedy o 6,93 procenta, zvýší v příštím roce Jihočeský vodárenský svaz (JVS) takzvanou cenu vody předané. Právě za tu z vodárenské soustavy města a obce vodu nakupují.

Hlavním důvodem zdražení je nutnost soustavu obnovovat a potřeba získat na modernizaci dostatek peněz. „Na obnovu soustavy v příštím roce bude potřeba zhruba 113 milionů korun. Ani to ale zvýšení obchodní ceny zcela nepokryje. Pouze se sníží deficit mezi potřebou a tvorbou zdrojů z 25 na 13 milionů korun," vysvětluje Antonín Princ, ředitel JVS, proč představenstvo zdražení odsouhlasilo.

Ukazuje se, že tvorbu zdrojů na obnovu majetku významně ovlivňuje dlouhodobý pokles prodejů vody předané doplněný snahou vlastníků a provozovatelů vodárenských zdrojů, s nimiž svaz spolupracuje, využívat co nejvíc ty své, místní. „Tedy vodu ze soustavy odebírat co nejméně, vlastně jen jako pojistku," uvádí náměstek pro provoz František Rytíř další důvod. Kdyby přitom obce odebíraly smluvně garantované objemy srovnatelné se skutečně prodanou vodou v roce 2000, mohl by Jihočeský vodárenský svaz cenu naopak o tři koruny snížit. Za současné situace je ale nucen změnit strategii dlouholeté cenové stability.

A na to budou muset mnohé obce reagovat zvýšením cen vodného a stočného pro konečné odběratele. Platí to například o Kaplici. „Cena se zvýšila o tolik, kolik činí navýšení ceny vody nakupované od Jihočeského vodárenského svazu," vysvětlil starosta Kaplice Pavel Talíř.

Návrh na zdražení mají na svých prosincových zasedáních projednat například i strakoničtí či prachatičtí zastupitelé. Najdou se ale i města, která pro příští rok zachovávají stejnou cenu, například Český Krumlov či Jindřichův Hradec, či dokonce zlevňují. O 0,3 procenta klesne cena kubíku vody v Písku, o necelou korunu oproti letošku bude levnější metr krychlový vody také v Táboře.

Konečnou výši vodného a stočného si určují obce samy. V jejich finanční kalkulaci se odráží i to, kolik peněz je potřeba na údržbu či obnovu sítě vodovodů a kanalizací na daném území, vlivů ale může být víc.

Cena vody.Zdroj: Deník